Boganmeldelse: Danmarks Havalger

De danske havalgers forunderlige verden

Forsiden af bind 2, Danmarks Havalger.

Læst af naturskribent Søren Olsen.

Man møder ofte havalger som brunlige tangdynger på stranden, men studerer man dem ude i vandet, opdager man, hvor smukke og farverige de egentlig er. Og når de kommer under et mikroskop, viser de sig at være utrolig komplekse og forskellige. Desuden er havalger sunde at spise. De er fulde af proteiner, vitaminer, mineraler, kostfibre og umættede fedtstoffer. Der er altså mange gode grunde til at kigge nærmere på disse planter, der er ukendte for mange.

Tobindsværket ”Danmarks Havalger” er den mest omfattende danske algeflora til dato. Her beskrives 165 rødalger, 125 brunalger og 83 grønalger med en masse detaljerede fotos og en omtale af hver arts udseende, bygning, formering og livshistorie, årstidsvariation og voksested. De større arters generelle udseende er illustreret med billeder af herbarieark, mens utallige mikrofotos viser detaljer, som for eksempel formeringsorganer, og de små arter.

Indledningsvis findes oplysninger om generelle forhold: dansk algeforsknings historie, algernes vækstbetingelser og årstidsvariationer, deres bygning og vækst og de særlige træk og strukturer, som kendetegner og adskiller rødalger, brunalger og grønalger. Også systematikken, navngivningen og håndbogslitteraturen behandles. Der er også vejledning i, hvordan man indsamler alger og presser dem til herbarier, og hvordan man fremstiller mikroskopiske præparater og dyrker algekulturer. Desuden er der bestemmelsesnøgler til slægterne, og under slægterne er der bestemmelsesnøgler til de enkelte arter.

Et opslag i Danmarks Havalger.

De to forfattere er begge uddannet cand.scient. med speciale i marine makroalger, og de har mange års erfaring både med videnskabelige undersøgelser og undervisning ved havbiologiske kurser på Aarhus og Københavns universiteter.

Ruth Nielsen & Steffen Lundsteen: Danmarks Havalger, 874 sider, 500 kr., Kan købes her: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.  

Featured billede: Forsiden af bind 1, Danmarks Havalger.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE