Norge vil 20-doble produktionen af tang til bl.a. spisebrug!

Sukkertang bruges flere steder i verden i madlavningen. Foto: Loyna CC BY-SA 2,5
Sukkertang bruges flere steder i verden i madlavningen. Foto: Loyna CC BY-SA 2,5

Det er bl.a. den voksende efterspørgsel af tang som har fået de norske forskere til at se på mulighederne for en større produktion. I dag produceres der årligt 30 millioner tons tang på verdensplan. Ifølge norske forskere kan Norge producere 20 millioner tons tang allerede i 2050.

Samproduktion af laks og alger.
Ifølge ledende forsker Alexander Handa ved SINTEF Fiskeri og Akvakultur, kan over halvdelen af de 20 millioner tons tang produceres i landbrugsområder.
I et område på størrelse med en foldboldbane, kan dyrket tang give 25 tons tørstof. Sammenligner man med korn, vil udbyttet kun være 4,5 tons korn på samme areal.

Alger, som tang er, kan både anvendes til menneskeføde, foderingredienser til dyr og til energi. Over halvdelen af det foder som laksene spiser, udskilles igen som afføring. Da laksegødning er effektiv næring til alger, forsøger flere store laskeproducenter nu en samproduktion af alger og laks. Det skriver Forskning.no.

Økonomisk og miljømæssig gevinst.
Større udbytte per areal er ikke det eneste positive ved dyrkning af tang. Ifølge Alexander Handa kan dyrkning af tang også have en positiv indvirkning i de områder i Norge som er udpeget til mere akvakultur, da lakseproduktionen ønskes femdoblet.
Alger har evnen til at indfange CO2 og binde store mængder af kvælstof og fosfor. Derudover vil en øget tangproduktion kunne reducere importen af Soja fra Sydamerika. Dertil kommer også lavere CO2-udledning fra transport.

Det vurderes, at en produktion på 20 millioner tons som forskerne mener er potentialet, vil give en årlig værditilvækst på 40 milliarder norske kroner.
MR/

Kilde: Forskning.no

 

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE