Danske rekorder

KronhjortDanmarks største, landlevende pattedyr
Det største, fritlevende pattedyr i Danmark er kronhjorten, der kan nå en skulderhøjde på 150 cm og i nogle tilfælde veje lige så meget som 8-9 rådyr d.v.s. op til 230-240 kg. Kronhjorten må dog i korte perioder vige pladsen for endnu større pattedyr, nemlig de store hvaler, der af og til besøger de danske havområder.
Kronhjorten trives godt i Danmark og har bredt sig i de senere år. Især i Vestjylland ses en stærk kronvildtstamme. I september, hvor brunsttiden starter, kan man høre hjorten brøle.

GråsælDanmarks største rovdyr
Gråsælen er det største rovdyr, der yngler i Danmark. Hannerne bliver op til 2.3 m lange og kan veje op mod 300 kg. Hunnerne er noget mindre. Gråsæl lever især af fisk, men tager også krebsdyr og blæksprutter. Mindre byttedyr sluges som regel hele under vandet, mens større byttedyr tages med til overfladen, hvor forluffernes kløer bruges til at rive byttet i mindre stykker før de sluges. Kilde: Naturstyrelsen, Wikipedia.

Stor husedderkopDanmarks største edderkop
Den store rovedderkop (Dolomedes fimbriatus) regnes som en af Danmarks største og kraftigste edderkopper. Den måler med ben ca. 6 cm. Den mere almindelige stor husedderkop (Tegenaria atrica) kan dog i benmål blive længere end rovedderkoppen og måle op til 10 cm. og med ben er det derfor Stor Husedderkop, der er Danmarks største edderkop.
Stor Husedderkop findes ofte i tilknytning til bygninger f.eks. i lader, garager og udhuse. Det er ikke usædvanligt at disse store edderkopper også dukker op indendørs.

Stor gedehamsDanmarks farligste dyr
Hvepse (gedehams) er statistisk det farligste dyr i Danmark, idet hvepsestik årligt forårsager 1-2 dødsfald herhjemme. Reelt er hugormen dog farligere når der ikke er tale om skræmmebid, hvor slangen sparer på sin gift. I forhold til antallet af hvepsestik er antallet af hugormebid forsvindende lille. Ca. 200 danskere bides hvert år. Det fleste er harmløse skræmmebid. I Skandinavien er det seneste dødsfald hos et rask, voksent menneske så vidt vides fra 1994 (red. 2007). Kilde: Ugeskrift for læger, Sundhedsguiden.dk.
Skovflåten er også kommet på listen over farlige dyr i Danmark. Den kan overføre farlige borreliabakterier, der hos mennesker kan give alvorlige sygdomme og i mere sjældne tilfælde også den farligere TBE virus. Miden er aktiv fra tidlig forår til sent efterår og i milde vintre hele året.

DouglasgranDanmarks højeste træ
Danmarks nuværende højeste træ står ved Slåensø i Silkeborg-området og er en amerikansk douglasgran. Træet måler ca. 52 m, hvilket er ca. 17 meter højere end Rundetårn i København. Douglasgran stammer oprindeligt fra Nordamerika, men blev indført til Danmark omkring 1860. I starten som prydtræ i parker, senere som produktionstræ i skovbruget. Gnides nålene fra douglasgran giver det en fin citrusduft. Kilde: Naturstyrelsen.

VandrefalkDanmarks hurtigste dyr
Danmarks og verdens hurtigste er Vandrefalken (Falco peregrinus). Når falken jager efter bytte kan den styrtdykke med en fart af mere end 180 km i timen. Nogle estimater er helt oppe omkring 390 km/t.
Vandrefalken træffes overalt i verden og er i de senere år igen begyndt at yngle i Danmark.
Ecoworld.com, Dof.dk, Fuglene i Danmark; Meltofte, Fjeldså.

TraneDanmarks største fugl
Den højeste fugl i Danmark er Tranen (grus grus) med 110-120 cm. I vingefang overgås tranen af havørnen (Haliaeetus albicilla), der er Nordeuropas største rovfugl og kan nå et vingefang op mod 2,5 meter.
Tranen eller havørnen er dog ikke den tungeste fugl. Her overgås de af
Knopsvanen (Cygnus olur), der kan veje op til 16 kg.
Birds of Britain & Europe; Gooders, Fuglene i Danmark; Meltofte, Fjeldså 2002

FuglekongeDanmarks mindste fugl
Den mindste fugl, der lever frit i naturen i Danmark, er Fuglekongen. Den lille fuglekonge vejer kun ca. 5 gram – og ses ofte i granskov, hvor den vimser rundt mellem grenene efter føde. Fuglekongen er den mindste fugl i Europa. På hovedet har den en gul stribe – en “kongekrone”.
Fuglekongens stemme er i et meget højt toneleje. Den bruger ofte stemmen når den vimser rundt efter små insekter og edderkopper mellem grenene.

KongeegenÆldste levende i Danmark
Kongeegen i Jægerspris i Nordsjælland er Danmarks og måske Nordeuropas ældste levende skabning. Dens alder er anslået til 1500-2000 år. Selv da Kong Gorm den Gamle regerede og danskerne sejlede i vikingeskibe var Kongeegen et kæmpestort egetræ. Træets omkreds var tidligere over 14 m. I dag står kun en hul skal tilbage og nogle få grene som endnu formår at få grønne blade hvert forår.

Danmarks største biller
De største biller på land i Danmark er eghjorten (Lucanus cervus), næsehornsbillen (Oryctes nasicornis) og læderløberen (Carabus coriaceus) . Hannen af næsehornsbillen har et stort horn, der har givet navn til billen. Næsehornsbillen måler op til ca. 4 cm. I nogle søer findes dog Næsehornsbilleen endnu større bille, nemlig vandbillen Stor Vandkær (Hydrophilus piceus), der kan måle næsten 5 cm. Visse arter af træbukke kan med følehorn medregnet blive endnu længere.
For ganske få år siden blev eghjorten regnet for uddød i Danmark, men billen blev genindført i 2013 og udsat i Jægersborg Dyrehave. Hannen kan måle 9-10 cm og er dermed Danmarks – og Europas, største bille.

Se også verdens rekorder