Ugens art: EDDERFUGLEN

Hver vinter trækker tusindvis af edderfugle fra nord til Danmark for at overvintre. Foto: Ondřej Prosický, Dreamstime

Dykanden

Hele året kan man opleve edderfugle i Danmark da vi har en fast bestand af ynglefugle herhjemme ved adskillige øer og i indre farvande. I vinterhalvåret er mulighederne for at opleve edderfugle fra kysten endnu større. Flere hundredetusinde edderfugle fra det øvrige Skandinavien overvintrer i danske farvande.
Edderfuglen (Somateria mollissima) med det trekantede næb, der nærmest går i et med hovedet, hører under en gruppe af fugle man kalder for dykænder og det er ikke uden grund. Edderfuglen kan nemlig dykke langt ned under vandoverfladen, helt ned til 20 meter, for at finde føde. Ofte dykker den dog ved noget lavere vand. Føden består især af blåmuslinger, men også snegle, krebsdyr og fisk står på menukortet.

Eftertragtede, dyre dun

Edderfuglen er, udover hannens flotte yngledragt, nok mest kendt for sine dun. Dunene er helt unikke og isolerer meget bedre end dun fra eksempelvis ænder og gæs. Dertil kommer, at de er vanskelige at samle, hvilket afspejler sig i prisen på en ægte edderdundyne, der nemt koster mellem 10.000 kr. – 50.000 kr. afhængig af mængden af fyld samt hvor det er samlet. Dunene isolerer nemlig bedst når de er indsamlet i kolde egne, som det gør sig gældende i Island og Norge. Indsamlingen sker først når rugningen er overstået og hunnen er draget på havet med sine unger. Man indsamler kun omkring 16-20 g dun fra hver rede.
I Danmark er det i øvrigt forbudt at indsamle dun fra edderfugle.

Edderfugle-dun som hunnen bl.a. bruger til reden, er meget eftertragtet for deres isoleringsevne. Det er forbudt at indsamle edderfugle-dun i Danmark. Foto: Slowmotiongli, Dreamstime

Bestand i tilbagegang

Bestanden af edderfugle er faldende, hvilket skyldes flere faktorer. Havørnens fremgang og rovdyr som mink menes nogle steder at kunne påvirke bestanden negativt. Også fuglekolera, som ikke bør forveksles med fugleinfluenza, har været skyld i en nedgang af ynglende edderfugle. Paradoksalt kan et havmiljø med færre (forurenende) næringsstoffer resultere i færre blåmuslinger, der er en vigtig føde for edderfuglene.
/MR

Den brunlige hun passer selv ællingerne uden hjælp fra hannen. De mødes dog igen sidst på sommeren, først på efteråret når ungerne kan klare sig selv. Foto: Daniel Prudek, Dreamstime

Vidste du at der i lange perioder ikke har været jagt på edderfugle i Island og Norge pga. indsamling af dun? Det har også gjort, at fuglene i de områder ikke er så sky mere.

Fakta Edderfugl (Somateria mollissima):

  • Edderfugle er først kønsmodne når de er 3 år. De ligger mellem 4-6 æg i reden og det er kun hunnen, der ruger. Det er også i den proces, at hun taber de værdifulde dun, som bruges til at fore reden med.
  • Vigtige ynglesteder i Danmark er Vadehavet og Saltholm, men også andre steder i de indre farvande.
  • Når hunnen forlader reden med ællingerne, mødes hun med de andre hunner i vandet. Her hjælper de hinanden med at passe på ællingerne, nærmest som i børnehaver. Ikke kønsmodne fugle hjælper også til.  
  • Edderfugleparret holder sammen gennem livet og lever kun adskilt i den tid, hvor hun ruger og opfostrer ungerne.
  • Hannens yngledragt er utrolig smuk med sit lyse bryst og sit sort/hvide/grønne hoved. Hunnen er brunlig, hvilket er praktisk når man skal camouflere sig under udrugningen.
  • Vingefanget er på 80 -108 cm og vægten ligger mellem 1,2 – 2,8 kg.
  • Der er jagttid på edderfuglen, dog har hunnen været fredet siden 2015. Hannen må skydes fra 1. oktober til 31. januar.

Kilder: mst.dk, dofbasen.dk, dof.dk, naturhistoriskmuseum.dk, jaegerforbundet.dk. Featured billede: Edderfugl han. Foto: Mikelane45, Dreamstime.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE