Saltholm styrkes som fugleparadis

Saltholm rummer et rigt fugleliv og bl.a. Nordeuropas største edderfuglekoloni.
Saltholm rummer et rigt fugleliv og bl.a. Nordeuropas største edderfuglekoloni.

Miljøministeren indfører jagtforbud på Saltholm.
Saltholm i Øresund er et af Danmarks mest betydningsfulde yngle- og rasteområder for eng- og vandfugle, antageligt kun overgået af Skjern Enge-Tipperne ved Ringkøbing Fjord og Vejlerne i Nordvestjylland. Nu ændrer miljøminister Ida Auken reservatbekendtgørelsen og indfører jagtforbud på alle fugle på øens vigtige områder.

“Saltholm er utrolig vigtig for en lang række ynglefugle og trækfugle, og med sine lavvandede områder og smukke strandenge er øen et sandt paradis for brushane, havterne, klyde og rørhøg. Vi har en forpligtelse til at stoppe arternes tilbagegang, og det kræver nogle gange, at vi ikke ryster på hånden, men handler. Dette vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, for Saltholm er en vigtig rasteplads for fugle, der flyver langs Øresund”, siger miljøminister Ida Auken.

Saltholm er privatejet, og derfor har Miljøministeriet eksproprieret jagtretten på ca. 193 hektar svarende til 12 procent af øen. Lodsejerne har fået tilbudt fuld økonomisk kompensation.

“Nogle gange må man træffe nogle valg, som går ud over nogle få, men til gengæld glæder rigtig mange. Det er denne ændring et godt eksempel på, for vi får et helt unikt fuglereservat ved at regulere, hvad nogle få må bruge dele af øen til”, siger Ida Auken.

Danmarks Jægerforbund støtter ændringerne i bekendtgørelsen.

FAKTA

Saltholm i Øresund. Grafik: OpenStreetMap community.
Saltholm i Øresund. Grafik: OpenStreetMap community.

Saltholm er Danmarks 21. største ø, beliggende i Øresund 5 km øst for Amager og ca. 12 km fra Rådhuspladsen i København. Øresundsforbindelsen passerer øen ca. en kilometer mod sydvest. Øen er 16 km² og har højeste naturlige bakker på 1-2 meter over den flade strandeng.
Saltholm blev anvendt som karantænestation under pestepidemien i 1709. Alle udlændinge, der ønskede at besøge København, skulle opholde sig 40 dage på øen. Saltholm blev af staten i 1873 solgt til landmænd på Amager, og er i dag ejet af cirka 200 lodsejere.

Øens fugleliv er et af Danmarks rigeste. I træktiden kan øen tiltrække omkring 70.000 fugle. 18.000 par fugle yngler hvert år på øen. Specielt skal nævnes edderfuglekolonien som ikke blot er Danmarks største, men også er den største i Nordeuropa.

 

Kilder: Miljøministeriet, Wikipedia.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE