Den smukke slørugle håber på en mild vinter!

Man siger at julen er hjerternes fest, så hvad er mere oplagt end at fortælle om den smukke slørugle med det hjerteformede ansigt. Sløruglen er en af de 7 arter af ugler der stadigvæk yngler i Danmark. Flere af arterne er i tilbagegang som sløruglen og enkelte arter er endda i fare for helt at forsvinde fra landet som eksempelvis kirkeuglen.

Af Marianne Riis.

Der er i de seneste årtier gjort en stor indsats for at redde ynglebestanden af Slørugler i Danmark. Foto: Peter K. Burian CC BY 4,0, wikimedia

Håbet om en mild vinter.

Det er ikke uden grund, at sløruglen hedder Barn Owl (lade-ugle) på engelsk. Fuglen er nemlig meget knyttet til mennesker eller i hvert fald menneskeskabte bygninger. Særligt landbrugsbygninger som stalde og lader er populære levesteder og hvis naturen omkring også er varieret med mose, enge mm så er det optimale forhold for sløruglen. Det er dog vigtigt, at uglen kan flyve frit ind og ud af bygningerne året rundt. Sløruglen er nemlig afhængig af, at komme indenfor når det bliver koldt. Danmark er den nordlige grænse for sløruglens udbredelse og uglen kan ikke opbygge et fedtlag som andre fugle når kulden trænger på. Det er en af grundene til, at sløruglen klarer sig bedst i milde vintre. En anden faktor, der spiller ind på artens bestand, er mængden af sne. Sløruglens føde består primært af mus og særligt spidsmus er den specialist i at fange. Hvis landskabet er dækket af meget sne er det svært for uglen af komme ned til musene og mange fugle vil dø af sult.

Lysere fremtid forude.

Men der er godt nyt for den trængte slørugle. I 1996 startede Projekt Slørugle. Et projekt, der har til formål at hjælpe den truede uglebestand, primært med at opsætte redekasser. Projektet har heldigvis været en succes og foreløbig er der opsat omkring 2.000 redekasser af ornitologer og uglevenner. Derudover er udsigten til endnu en mild vinter godt nyt for sløruglen. Det bugner desuden med olden i år, hvilket gerne giver gode museår og derved også masser af føde til sløruglen. På nuværende tidspunkt vurderer Klaus Dichmann, Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ekspert i ugler, at der er omkring 200 par ynglende slørugler. Håbet er, at de næste par år også bliver milde så bestanden kan nå op på omkring 500 ynglepar som den tidligere har været iflg Klaus Dichmann.

Sløruglen smukke fjerdragt. Foto: Peter K. Burian CC BY 4,0, wikimedia

Fakta om sløruglen (Tyto alba):

  • Sløruglen er op til 35 cm lang og har et vingefang på 85-90 cm.
  • Den er nem at kende på sit hjerteformede ansigt og sorte øjne. I flugten kan den dog forveksles med skovhornuglen.
  • Den lægger 4-7 æg og de seneste år har de danske ynglende slørugler fået 4-5 unger på vingerne.
  • Sløruglen ses ikke af mange, da den er nataktiv og relativ sky. Dog kan man finde dens store sorte gylp nær deres opholdssteder.
  • Ca. 90 % af de danske slørugler yngler i opsatte redekasser.
  • Sløruglen lever særligt af spidsmus og andre smågnavere men også småfugle, insekter, flagermus og padder er på menuen hvis muligheden byder sig.
  • 50 % af de danske slørugler holder til i Sønderjylland.

Uglens stemme lyder nærmest som et vildt skrig. Lyt her:

Kilde: Dof.dk. Lydfil: Joost van Bruggen, xeno-canto.org. Featured foto: Imran Ashraf, Dreamstime.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE