Lille Vildmose fjerner CO2 fra atmosfæren

moorland_vildmose
Første naturområde i verden udpeget til internationalt beskyttet natur, fordi den kan opsuge CO2.

Højmosen Lille Vildmose i Nordjylland er det første naturområde i verden, der er blevet udpeget til internationalt beskyttet natur, fordi den kan opsuge CO2.
For første gang i mere end 25 år har Danmark nu fået udpeget et nyt naturområde under den store naturbeskyttelseskonvension, Ramsar.

Og i modsætning til de øvrige Ramsar-områder er det ikke alene på baggrund af antallet af antallet dyre- og plantearter. Et af landets største, igangværende naturgenopretningsprojekter, Lille Vildmose, bliver beskyttet under Ramsar-konventionen for sin evne til at opsuge kulstof og dermed fjerne CO2 fra atmosfæren.
Lille Vildmose er en højmose, der år efter år opbygger nye lag af sphagnummosser, som bliver til tørv. Denne organiske tørv binder tonsvis af kulstof, som den får ved at optage CO2 fra luften.

Genopretningsprojekt af mosen reducerer CO2-udledning med 14.000 tons om året.
Lille Vildmose er trods navnet større end Stor Vildmose, der i dag stort set er forsvundet og opdyrket af landbruget. Lille Vildmose har gennem mange år været anvendt til udvinding af sphagnum, der sælges landet over i byggemarkeder og planteskoler.
Beregninger viser, at genopretningen af Lille Vildmose vil reducere udledningen af CO2 med 14.000 tons om året. Imens mosen blev nedbrudt, udledte den 5.000 tons. Den udledning fjernes nu og erstattes af sphagnum-mosser, som opsuger 9.000 tons CO2.

Ramsar-konventionen blev underskrevet i 1971 og er en af verdens mest omfattende naturbeskyttelseskonventioner med underskrifter fra 167 lande – herunder USA. Formålet med konventionen er at beskytte værdifulde vådområder på jorden.

Kilde: Naturstyrelsen

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE