Landbruget skal skaffe flere insekter ved at være mere uordentlige!

Humlebi på mælkebøtte. Foto: Christian Sand CC BY-SA 3,0, wikimedia

Tyske forskere har dokumenteret, et alarmerende tab af insekter. Landbruget har brug for bestøvere til deres afgrøder og nu vil landbruget selv til at gøre en indsats for at få insekterne tilbage.

Fire ud af fem insekter forsvundet.

Ifølge den tyske undersøgelse er omkring fire ud af fem flyvende insekter forsvundet fra den tyske natur i løbet af de seneste tre årtier og meget tyder på at samme forhold gør sig gældende herhjemme. Ifølge forskerne kan tilbagegangen skyldes flere årsager. Nogle af de faktorer der nævnes som årsag er blandt andet en ændret arealanvendelse, herunder brugen af pesticider i landbruget og skovbruget. Klimaforandringer og sygdomme er også under mistanke.

Gratis tiltag.

Landbrugets afgrøder er afhængige af insekternes hjælp til bestøvning. Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer, håber derfor på, at landmændene selv vil begynde at ændre holdning så snakken ikke kun går på penge, hektarer og kilo mælk, men også på insekter og blomster på markerne. Hun mener at der er mange tiltag som landmændene kan gøre nemt og helt gratis. Eksempelvis at blive lidt mere uordentlige som f.eks. at lade gamle halmballer stå og rådne i kanten af marken og ikke ikke fjerne døde træer i læhegn.

Landbruget rådgivningscenter Seges har samlet en række anbefalinger til, hvordan landmænd og andre jordejere kan hjælpe de trængte insekter.

Lade en halmballe eller et gammelt træ rådne i kanten af marken.

Pleje eller etablere levende hegn (f.eks. buske eller hæk).

Etablere søer.

Lave stenbunker.

Lave lærkepletter i marken (bare pletter i marken, hvor der ikke er sået).

Etablere blomsterstriber (striber med insektvenlige blomster i eller langs med marken), insektvolde (jordbunker), græsstriber.

MR/

Kilde: dr.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE