Laksebestanden i Storåen er femdoblet på få år.

Bestanden af laks i Storåen er femdoblet på blot fem år. Foto: U.S. Fish & Wildlive, Wikimedia
Atlantisk laks. Bestanden af laks i Storåen er femdoblet på blot fem år. Foto: U.S. Fish & Wildlife Service, Wikimedia

Genslyngninger, vandpleje og mindre forurening har givet laksen så gode betingelser i Danmarks næstslængste å, at laskebestanden næsten er femdoblet på blot fem år.

Penge i fisketurisme.
Det flotte tal for laksebestanden er en rigtig god nyhed til de mange lystfiskere og naturmennesker ved Storåen. Og det er ikke kun lystfiskerne og deres foreninger, der kan se mulighederne i plejede og rene vandløb. Også flere kommuner er kommet med og biolog fra Holstebro Kommune, Flemming Kofoed oplyser, at der er rigtig mange penge i fisketurisme.
Ifølge Friluftsrådet bidrager lystfiskeri hvert år til samfundsøkonomien med omkring 2,1 milliader kroner.

En undersøgelse fra DTU Aqua viser, at i Storåen er laksebestanden næsten femdoblet på fem år. Årsagen hertil er en kombination af flere ting. Mindre forurening fra gylle, okker og spildevand har spillet en rolle, men også genslyngninger af åen og gydegrus på bunden af åløbet har medvirket til de gunstige forhold. Dertil kommer, at der udsættes lakseyngel.
DTU Aqua lægger dog op til, at laksen på længere sigt skal være selvproducerende i Storåen, så man ikke behøver at udsætte yngel.

Plejen finansieres via fiskekort.
At det kan være en god forretning at passe på vandløbene, ikke kun set med naturens øjne, men også set med samfundsbrillerne, er Storåen et fint eksempel på. Pengene til pleje og forbedring af vandløbet kommer nemlig primært fra lystfiskerne selv. Det sker ved at de såkaldte fiskekort som fiskerne køber, for at få lov til at fiske i de pågældende søer og åer.

I Danmark er der omkring 650.000 lystfiskere, ifølge Dansk Videncenter for Sportsfiskeri. Dertil kommer et stort antal udenlandske lystfisketurister.
MR/

Kilde: dr.dk, Friluftsrådet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE