Danske vildlaks i fremgang

Den danske laksebestand er i fremgang og interessen for lystfiskeri efter vildlaks giver millionomsætning. Her en kæmpe han-laks fra Skjern Å.

Danmark er i øjeblikket det eneste sted i hele verden, hvor laksebestandene går frem.
Danmark er i øjeblikket det eneste sted i hele verden, hvor laksebestandene går frem. Det fortæller fiskeribiolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund til Danmarks Radio.
I Danmarks vandrigeste å: Skjern Å, har man registreret og beregnet, at laksebestanden er vokset ca. 30% mellem 2008 og 2011, svarende til ca. 3100 laks i 2008 til 4.176 laks i 2011. I flere andre vestjyske vandløb tegner udviklingen til at gå samme vej.
75% af laksene i Skjern Å vurderes dog at stamme fra udsætninger, der med tiden skal indstilles når laksebestanden vurderes at være stærk nok til en ren vild egenproduktion.

Udsætninger bag succes.
Baggrunden for vildlaksens succes i Skjern Å tilskrives opdræt og genudsætninger kombineret med det store Skjern Å projekt, som Naturstyrelsen gennemførte i årene 1999-2003, hvor den nedre del af Skjern Å blev genslynget og der blev etableret gydebanker til laksen. Generelt er der i de senere år fjernet en række spærringer i åerne, der giver laksene mulighed for at trække længere op i vandsystemerne og få adgang til flere ynglepladser.

Endnu større potentiale.
DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer under Danmarks Tekniske Universitet mener dog at potentialet er meget større.
“Et groft skøn for Skjern Å er en opgang på 5000-10.000 fisk i egenproduktion”, anslår sektionsleder Anders Koed, DTU Aqua til DR. “Men det handler om at kommunerne vil investere i de forbedringer det kræver”, siger han, men han tror ikke kommunerne vil gøre mere end hvad de bliver pålagt i regeringens kommende vandplaner.

Laksefiskeri for millioner.
Der burde ellers være god økonomi i laksene for å-kommunerne, da laksefyldte vandløb er big business. Det kender man ikke mindst fra de øvrige Skandinaviske lande samt Island. Udenlandske undersøgelser viser, at laksefiskeri er en indbringende forretning for de lokalområder det foregår i, fortæller Anders Koed. “Hvert kilo fanget laks giver en omsætning i omegnen af 3000 kr.”
Overføres disse tal til det nuværende fiskeri i Skjern Å, skulle lokalområdet således nyde godt af en omsætning på mellem 40 og 50 mio. kroner om året via laksefiskeriet. Allerede nu ses hvordan europæiske lystfiskere, herunder fra laksenationer som England og Norge tager til Skjern Å for at prøve kræfter med Skjern Å-laksen. I 2012 slog en nordmand således ny Danmarksrekord da han i Skjern Å fangede en laks på over 20 kg på flue. Den største fluefangede laks i Danmark nogensinde!

Kilder: DR.dk, aqua.dtu.dk, sportsfiskeren.dk

 

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE