Europæiske humlebier truet af klimaændringer!

humlebi-01Halvering af de 69 europæiske arter.
Humlebier er i høj grad tilpasset et tempereret klima, hvor der ikke er for varmt. Det gør dem sårbare for klimaændringer. Hvis der ikke gøres noget for at forbedre forholdene for humlebierne kan op til halvdelen af de europæiske arter være forsvundet i 2100 ifølge forsker Frode Ødegaard ved Norsk institut for Nature Research (NINA). Han er en del af et stort europæisk forskningsprojekt som har samlet over 1 million data ind om humlebierne. Dataene er blevet brugt til at undersøge hvordan klimatolerancen er for de 69 arter af humlebier vi har på det europæiske kontinent.

Forskerne antager, afhængig af spredningsmodeller og klimascenarier, at 9-34 arter er i fare for helt at forsvinde fra Europa i 2100. Derudover vil 28 arter sandsynligvis forekomme i meget mindre antal på færre områder end i dag.

Næsten som små pattedyr.
Humlebier er lidt som små pattedyr. De kan i følge Frode Ødegaard opretholde en kropstemperatur på 37-39 grader. Det sker ved at humlebierne vibrerer deres vinger. I perioder med koldt vejr er det meget energikrævende. Det gør dem blandt andet sårbare når nogle blomster og planter blomstrer tidligere end de plejer på grund af varmere klima. Blomsterne lokker dronningebien, men hun risikerer at blive udsat for lange og kolde perioder før foråret rigtig er begyndt. Bierne risikerer derved at fryse eller sulte ihjel hvis de allerede har lavet bireden.

Hvem overlever?
Hvilke og hvor mange arter som vil overleve klimaændringer afhænger, ifølge Frode Ødegaard, blandt andet af deres adgang til mad samt deres evne til at sprede sig til nye klimatiske områder. Det første afhænger meget af de forskellige landes regeringer. Miljø- og landbrugsmyndighederne er den som først og fremmest skal arbejde for bedre forhold for humlebierne ved naturpleje. Det er vigtigt, at bierne har adgang til blomsterenge, hvor de kan finde mad i hele sommerperioden. Almindelige borgere kan dog også bidrage, dog i mindre målestok blandt andet ved at sætte kasser til humlebierne i deres haver samt plante blomster i græsplanen som humlebierne foretrækker. Derudover er det vigtigt ikke at bruge pesticider.

Bestanden af mus spiller også ind, da de fleste humlebiarter laver deres bo i gamle musehuller. Ifølge Frode Ødegaard er bestanden af gnavere også påvirket af klimatiske forhold.

Humlebiernes evne til at sprede sig er vanskelig for mange arter. Det skyldes blandt andet, at Europa er meget urbaniseret og så lever de mest sårbare humlebier ofte kun i små lommer af naturlige levesteder.

Humlebier tilhører nogle af de vigtigste bestøvere i Europa og har således stor betydning for fødevareproduktionen.
MR/

Kilde: forskning.no

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE