Danmarks artsrigdom forsat i fald

Terningsommerfugl (Hamearis lucina) er en af de arter, der er forsvundet fra Danmark. Foto: Harald Süpfle/Wikimedia.
Terningsommerfugl (Hamearis lucina) er en af de arter, der er forsvundet fra Danmark. Foto: Harald Süpfle/Wikimedia.

Mere end 1500 danske arter truet.
Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet har i perioden fra 2003-2010 gennemgået status for mere end 8000 arter fra den danske natur. Konklusionen er netop publiceret i en ny bog “Danmarks truede arter”, en såkaldt rødliste over sårbare arter. Af de undersøgte arter konkluderer forskerne at 1526 arter truet – nogle endda med risiko for helt at uddø og forsvinde fra Danmark.

”Mange arter har en levevis, som har virket i millioner af år, men som ikke duer i det intensivt kultiverede landskab, som vi har frembragt. Arter, som er knyttet til næringsfattige levesteder med store græssende dyr eller gamle skove med gamle træer og dødt ved vantrives i Danmark,” siger Rasmus Ejrnæs og nævner sommerfugle, bier og laver som eksempler på artsgrupper med mange truede arter.

I bogen peger Rasmus Ejrnæs og hans kollega, Peter Wind, på, at tilbagegangen i biodiversiteten i Danmark fortsætter med samme fart som tidligere. Der er ellers på EU-plan sat mål for at stoppe tilbagegangen, men 2010-målet blev ikke nået, og 2020-målet hænger også i en tynd tråd, ifølge forskerne.

Danmark er hjemsted for omkring 32.000 arter fordelt på planter, svampe og dyr, men da kun omkring en tredjedel af arternes status er undersøgt ved man reelt ikke hvor mange arter der er i fare for at forsvinde fra landet.

Kilde: dce.au.dk, dr.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE