Bisoner skal sikre artsrig natur i Lille Vildmose!

Den europæiske bison, visenten, er på vej til Lille Vildmose. Den skal være med til at bevare den artsrige natur i Tofte Skov, der er en af Danmarks mest artsrige naturskove.

Det er planen, at visenterne, der er Europas største landlevende pattedyr, skal udsættes i Tofte Skov i den sydlige del af Lille Vildmose. Ifølge Aage V. Jensen Naturfond vil en bestand af europæiske bisoner give bedre muligheder for at bevare de lyse og åbne egeskove i Tofte Skov, der huser nogle af Danmarks mest artsrige bestande af insekter. Området er truet af tilgroning med stride græsarter. Græsarter som bl.a. krondyrene ikke græsser, men som visenterne gerne æder.

vildsvin
Visenterne kommer til at gå i et område sammen med kronvildt og vildsvin.

I Tofte Skov vil visenterne være i selskab med både krondyr, rådyr og vildsvin. Alle arter der på forskellig vis bidrager til biodiversiteten med hver deres tilgang til fødevalg. Lille vildmose huser også en bestand af elge, der dog går i et andet område.

Håndsrækning til bisonen som art.

visent
Europæisk bison.

Visenten der er en nøgleart i den europæiske naturskov, vil ikke kun hjælpe de artsrige egeskove i Vildmosen, men også arten selv. I dag lever der kun omkring 8.500 europæiske bison på verdensplan, heraf de godt 7.000 frit i naturen, resten under hegn. I slutningen af 1920’erne var bestanden helt nede på 12 visenter, der alle levede i dyreparker og zoologiske haver. Det lykkes dog at genopbygge bestanden ved hjælp af de få dyr og i 1952 blev de første sat ud i Bialowieza-skoven i Polen. I dag lever den europæiske bison i 9 forskellige lande, men betegnes stadig som en art der risikerer at uddø som følge af de relativt få dyr, der ligger til grund for bestanden. Jo flere levesteder til visenten, jo større overlevelseschancer har den også på den lange bane.

Tidligere udsat på Bornholm

I 2012 blev der udsat visenter i et større, indhegnet skovområde i Almindingen på Bornholm. Formålet var også her at styrke biodiversiteten – og bidrage til visentens bevarelse. Samtidig har dyrene udviklet sig til en turistattraktion.

Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde. Størstedelen af mosen ejes af Aage V. Jensen Naturfond.
MR/

Kilde: avjf.dk, nst.dk. Featured foto: Smellme/Dreamstime.com. Billedet er ikke fra Danmark.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE