De danske skove har det ikke godt – mange arter forsvinder!

Plantage. Foto: NaturGrafik.dk

Ny rapport viser, at der er for mørkt i skovbunden, hvilket forringer levevilkårene for planter og insekter.

En god produktionsskov kan give dårligere levevilkår til mange arter i skovbunden. En ny rapport fra Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur viser, at der i fire ud af de ti typer skov der bliver overvåget, er tilbagegang for flere arter.

Skovene er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, men det betyder ikke, at der ikke må dyrkes skovdrift. Ifølge seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, der er medforfatter til årets rapport, giver intensiv skovdrift dårligere levevilkår for mange arter. ”Den skygge, træerne kaster afhænger af, hvordan man dyrker skoven. Hvis man vil lave noget godt tømmer i sådan en skov, skal man sikre sig, at træerne står skulder ved skulder, så de strækker sig op mod lyset og får lige stammer”, siger Rasmus Ejrnæs og tilføjer “I et naturligt skov-økosystem ville mange flere af træerne blive krogede og grenede, hvilket giver dårligere tømmer, men også en meget mere varieret skov med mange flere levesteder for planter, insekter og fugle.”

Også Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforenings præsident, er bekymret over resultaterne i den nye rapport. Hun opfordrer til at mere skov udlægges til urørt skov og at det gøres mere attraktivt for skovejerne at tilgodese naturen.

MR/

Kilde: dr.dk

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE