De danske statsskove er blevet vildere.

Biodiversiteten i de danske statsskove er i bedring. Skovdriften tager hensyn til flere arter.
Biodiversiteten i de danske statsskove er i bedring. Skovdriften tager større hensyn og levner plads til flere arter.

De danske statsskove er blevet vildere. Og her tænkes ikke på strejfende ulve eller at ørne og store hornugler de senere år har fået et stærkere fodfæste. Overskriften dækker først og fremmest over at statens skovfogeder er blevet mere bevidste om at arbejde for en større artsrigdom og “dyrke” natur frem for alene produktionstræ. Statsskovene, hvor alle må færdes, drives i dag meget mere ekstensivt end tidligere og levner plads til flere arter.

VIDSTE DU, at skovarealet i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet var reduceret til ca. 2 procent af landets samlede areal? Efterfølgende er skovarealet vokset og dækker i 2013 ca. 13 procent af landet.

En årelang indsats.
Naturstyrelsen, under Miljøministeriet, har ansvaret for hovedparten af statens skove, og har i en årrække arbejdet på at styrke skovenes biologiske mangfoldighed ved at plante flere løvtræer og efterlade døde og døende træer til hulrugende fugle, flagermus, insekter og svampe. Indsatsen ser nu ud til at bære frugt. Det viser en ny rapport udarbejdet af Københavns Universitet og Aarhus Universitet for Naturstyrelsen. Se hele rapporten her.

Stadig for få døde træer.
Når der høstes tømmer og kævler i statsskovene efterlades nogle stammer til svampe og insekter. Gamle, hule træer med plads til spætter, ugler, flagermus med flere, får i dag lov til at blive stående i skoven, hvor de tidligere i højere grad blev udnyttet og f.eks. solgt som brænde. Store, gamle træer, der står og falder sammen, er trods de mange indsatser for naturen dog stadig en mangelvare i de danske skove.

Døde træer er meget værdifulde levesteder for blandt andet biller og svampe. I dag efterlades flere døde træer i statsskovene end tidligere.

Oprettelse af urørte skovområder.
Ingen sprøjtemidler, flere gamle træer, mindre dræning, mere økologi og oprettelse af urørt skov er blandt de tiltag, der gennem de seneste 20 år har gjort statens skove vildere. På den måde er der blevet mere plads til både dyr og planter.

De danske skove rummer den største artsrigdom.
I Danmark er det skovene, der rummer den største artsrigdom, formentlig over halvdelen af de 30.000 danske arter – men også de fleste truede arter, ifølge DCE (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser.)

EU’s miljøministre vedtog den 15. maj 2010 en ny frist for tabet af biodiversitet. I 2020 skal tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed i hvert EU-land være stoppet.

MR/

Kilde: Naturstyrelsen

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE