Antallet af røde glenter faldet markant!

Rød glente.

Hver vinter laves der tælling af Danmarks røde glenter. I år blev der kun talt 234 rovfugle mod knap 400 sidste år. En kraftig tilbagegang.

Man skulle ellers tro, at med den relative milde vinter vi har, ville antallet af de flotte rovfugle ligge højt. Men med omkring 150 færre fugle i forhold til 2018 er det ikke tilfældet.
Ifølge Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) arts-caretaker for rød glente kan det skyldes flere ting. Den teori han dog mest hælder til er, at grundet den usædvanlige lange og tørre sommer i 2018 er mange af de røde glenter trukket sydpå i løbet af efteråret. For allerede i efteråret 2018 er der kommet langt færre meldinger om rovfuglen, hvis der sammenlignes med tidligere år.
En anden mulighed er dog også, at nogle af fuglene har skiftet overnatningspladser og derved endnu ikke er blevet lokaliseret. Det er nemlig når glenterne går til ro i mindre grupper ved overnatningsstederne, at det er muligt at tælle dem.

Omkring 100 ornitologer deltog i den landsdækkende glentetælling i den forgangne januar-weekend. Det er femte gang i træk, at tællingen foregår.

De fleste røde glenter blev talt i den østlige del af landet, hvor den største overnatningsplads for fuglene er øst for Tissø. Her blev talt 59 røde glenter.  

Antallet af danske ynglepar ser dog ikke ud til at have ændret sig de senere år.

MR/

Kilde: dof.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE