Vintertælling af glenter gav ny rekordforekomst i Danmark!

Den smukke rovfugl – Rød glente er blevet mere almindelig i Danmark. Foto: Niels Lisborg/NaturGrafik.dk

En landsdækkende weekend-vintertælling af den normalt fåtallige rovfugl rød glente, i begyndelsen af januar, resulterede i ikke mindre end 759 fugle. Det er ny vinterrekord for den smukke rovfugl.

Den smukke rustrøde rovfugl med den kløftede hale er i de senere år blevet mere talrig i Danmark. Engang var den røde glente udryddet herhjemme, men nu er den vendt stærkt tilbage. Det er særligt i det østlige Danmark, gerne i kuperet terræn, hvor der ses mange glenter.

Ådselæder

Den røde glente er “naturens skraldemand” og spiser gerne ådsler. Langs de danske veje dræbes tusinder af dyr i trafikken – og her er der noget for glenterne. Det er derfor ikke usædvanligt at se glenter søge føde langs vejene – ikke mindst langs motorvejene.

Rød-glenten er glad for ådsler. Her ses den på et rådyr – sammen med en musvåge (t.h). Foto: Wkruck/Dreamstime.com.

Rød glente er fredet og efterstræbes ikke længere. En anden faktor er, at den svenske bestand af røde glenter er stigende og flere fugle derfor søger mod Danmark. Mindre gift i naturen og en mild vinter påvirker også bestanden positivt, jf. Dansk Ornitologisk Forening. 
MR/

Kilde: dr.dk, dof.dk. Frontfoto: Rød glente og musvåge på ådsel af rådyr, Wkruck/Dreamstime.com

ANNONCE

Læs også...

ANNONCE

Mere fra NaturGuide.dk