Det hvide C – et tegn fra gud!

Det hvide c har fået sit navn efter tegningen på undervingen som ligner bogstavet c. Foto: Svdmolen CC BY 2,5, Wikimedia

Det hvide C er en smuk og hurtig dagsommerfugl som kan opleves allerede i foråret. Det er en af de få sommerfugle der overvintrer som voksen herhjemme.

Bogstavet C.
Når man ser Det hvide C (Polygonia c-album) med sammenfoldede vinger, er man ikke i tvivl om, hvor den har sit navn fra. Vingerne, som på undersiden mest ligner et visent blad, har et tydeligt hvidt c aftegnet. Til tider kan bogstavet dog godt minde om et g, o eller d og i enkelte tilfælde er der kun en lille plet eller tegnet mangler helt. Hvis sommerfuglen ikke sidder stille med vingerne samlet, er der en række andre kendetegn. Et er de takkede vinger. Det hvide C er den mest takkede i takvingefamilien i Danmark. I flugten flyver den både svingende og utrolig hurtigt.

Det hvide c's larve er en af de mere farverige. Foto: Lilly M CC BY-SA 3,0, Wikimedia

En territorial han.
Almindeligvis får sommerfuglen kun et kuld, men i varme somre klækker der to kuld og i sjældne tilfælde er der observeret et tredje kuld i september/oktober måned. I parringstiden vogter hannen over sit territorium, hvor han uden tøven kaster sig efter andre sommerfugle som kommer for nær. Selv større sommerfugle som eksempelvis sørgekåber bliver jaget væk. Undtagelsen er, hvis der kommer en friskklækket hun forbi. Så følger han efter hende op i et træ, hvorefter de parrer sig.

Det hvide C's æg er utrolig flotte med glasklare længdestriber. Foto: Gilles San Martin CC BY-SA 2,0, Wikimedia

Et tegn fra gud.
Det er ikke kun den voksne sommerfugl som er flot. Både æggene, larven og puppen er flotte på hver deres måde. Æggene er grønne og sølvskinnende med glasklare længdestriber. I starten er larven sort med orange, gullige og hvide aftegninger samt tornet. Sidst i stadiet får den en hvid plamage på ryggens bagerste led.
Puppen ligner mange andre, men afskiller sig alligevel ved at være dekoreret med sølvpletter på maven. Det meste af larvens væv bliver omdannet i puppen til sommerfuglevæv, men en lille smule kan ikke genanvendes. Det gemmes i sommerfuglens tarm og afgives som en rød væske (meconium) kort efter klækning. Den blodlignende væske blev tidligere opfattet som et tegn fra Gud.

Det hvide c overvintrer blandt andet mellem blade og tæt vegetation i underkov og krat. Foto: Jörg Henpel CC BY-SA 3,0, Wikimedia.

Vidste du;

At Det hvide C flyver langt omkring og kan findes langt fra opvækstpladsen?
At sommerfuglen overvintrer. 
At man i 2015 observerede et eksemplar af Det hvide C så sent som 12. december.
At larven vrider sig i en nærmest proptrækkerstilling i hvile, men også når den bliver skræmt.
At der findes en særlig form af Det hvide C kaldet hunchinsoni-formen? Det er omkring 10 % af eksemplarerne der har den form. De er oftest lysere end den sædvanlige mørke type.
At det er muligt at fodre larven op i fangeskab og udklække den?
At Det hvide C overvintrer imellem visne blade, i tæt vegetation eller i hule træer.

Det hvide C's puppe med sølvpletter. Foto: @entomart, wikimedia

Fakta om Det hvide C:

  • Det hvide C har et vingefang på 42-50 mm.
  • Sommerfuglen er orangebrun i grundfarven med nærmest leopardpletter på oversiden.
  • Hunnen er lidt større end hannen.
  • Findes ofte i frodige skovbryn og skovlysninger med humle eller nælder som den også lægger sine æg på.
  • Søger gerne føde på vilde blomster som eksempelvis brombær, tidsler, hjortetrøst eller gyldenris.
  • Larven, der er 32 mm lang, ses i maj og forpupper sig efter 15-40 dage afhængigt af vejret. puppen klækkes efter et par uger.
  • Sommerfuglen kan ses fra marts/april og helt frem til oktober.

MR/

Kilde: Danske dagsommerfugle af Michael Stoltze, fugleognatur.dk, vestrehus.dk, danske-natur.dk, danmarksinsekter.dk. Featured billede: NaturGrafik.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE