Insekternes massive tilbagetog på Jorden

Insekterne repræsenterer omkring to tredjedele af alt liv på jorden og spiller en uundværlig rolle i bestøvningen af jordens vilde planter og afgrøder. En omfattende, global undersøgelse viser at 40 % af arterne risikerer at uddø.

Natpåfugleøje på den jyske hede
Natpåfugleøje fotograferet på den jyske hede. Mange arter af sommerfugle er forsvundet fra Danmark i nyere tid.

Herhjemme har vi længe vidst at vores sommerfugle har været i tilbagegang, hvor mindst 12 danske arter er forsvundet i nyere tid, men ellers har insekternes massive svanesang verden over ikke været noget, der har fyldt meget i medierne. Sidste år slog tyske forskere dog alarm, da undersøgelser viste at den samlede vægt af flyvende insekter i det tyske luftrum på blot 27 år er faldet med 75 procent – på 63 undersøgte lokaliteter.

Insekternes forsvinden vil påvirke Jordens økosystemer.

Nu puster en ny global undersøgelse til de verdensomspændende meldinger om at det står skidt til for insekterne. Den hidtil mest omfattende globale undersøgelse af verdens insektarter og deres tilstand er fornylig udgivet i tidsskriftet Biological Conservation. Her konkluderes det, at 40 % af verdens insektarter risikerer at uddø inden for de kommende årtier, hvilket vurderes at få meget voldsomme konsekvenser i form af kollaps af naturens økosystemer.
Insekterne repræsenterer omkring to tredjedele af alt liv på jorden og spiller en uundværlig rolle i bestøvningen af jordens vilde planter og afgrøder. Insekterne er samtidig et livsvigtigt fødegrundlag for en lang række dyrearter som fugle, padder, fisk, edderkopper, flagermus m.fl.

Mange fugle, som disse danske landsvaleunger, lever udelukkende af insekter.

Insekternes massive tilbagegang på verdensplan tilskrives at insekternes levesteder forsvinder bl.a. som følge af byudvikling og forurening samt intensivt landbrug med brug af sprøjtegifte og kunstgødning.
Selvom andelen af økologisk landbrug er stigende i Danmark, producerer dansk landbrug stadig, for ca. 90 % vedkommende, fødevarer ved brug af sprøjtegifte.
/MR

Kilder: sciencedirect.com, lf.dk, politiken.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE