Vildtforvaltningsråd indstiller at jagt på husmår stoppes

Der er indikationer på en faldende bestand af husmår i Danmark og der er usikkerhed om bestandens “bæreevne” i forhold til jagt. På den baggrund indstiller Vildtforvaltningsrådet at jagttid på husmår ophører.

Ifølge vildtudbytte-statistikken nedlægges ca. 2400 husmårer årligt i Danmark. Vildtforvaltningsrådet indstiller nu at der fremover ikke drives jagt på husmåren. Foto: Dreamstime.com.

Danske jægere har de seneste tre år nedlagt ca. 2400 husmårer om året i følge vildtudbyttestatistikken som jægerne selv indberetter. På grund af usikkerheden i bestandsdatagrundlaget indstiller Vildtforvaltningsrådet til miljøminister Lea Wermelin, at jagt på husmår ophører i forbindelse med revision af jagttiderne for de kommende år. Det skriver jagtbladet Jæger.

Husmåren må forsat reguleres året rundt

Husmåren må dog forsat reguleres i medfør af bekendtgørelsen om skadevoldende vildt. Det betyder i praksis at husmåren forsat må bekæmpes året rundt (også i yngletiden når den har unger) i indhegninger med fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns eller andefugle samt ved bebyggelse.

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljøministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning. Rådet er sammensat af medlemmer fra forskellige interesseorganisationer bl.a. Dyrenes beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet med flere. Se alle medlemmer på rådets hjemmeside.

Læs mere om husmåren.

Kilder: Danmarks Jægerforbund/Jæger, feb. 22, vildtforvaltningsraadet.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE