Global biodiversitetskrise – en million dyre- og plantearter står til udryddelse!

Biodiversiteten har trænge kår. Naturen mangler plads. Foto: Malene Thyssen, CC BY-SA 3,0, wikimedia

En ny stor rapport fra FN viser, at mere end 75 procent af naturområder på land er ændret væsentlig af mennesker og klodens dyre- og plantearter bliver udryddet hurtigere end nogensinde før set i historien.

En million arter truet af udryddelse.

Iflg. FN viser den nye rapport, at en global biodiversitetskrise truer menneskehedens livsgrundlag. Bl.a. er 75 procent af alle økosystemer på land blevet nedbrudt af menneskelig aktivitet og 20 procent af hjemmehørende individer i de største landbaserede økosystemer er tabt. Omkring to tredjedele af alle havområder er ”væsentligt forandrede” af menneskers handlinger. En million dyre- og plantearter er truet af udryddelse. Der er flere årsager til den store biodiversitetskrise, men den primære årsag er, at naturen mangler plads. Iflg. Carsten Rahbek, professor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, er det altafgørende – uanset hvor i verden, vi befinder os – at naturen får meget mere plads til at udfolde sig.
I dag er mere end en tredjedel af klodens landareal inddraget til landbrug. Dertil kommer overfiskeri, rydning af skov og overdreven jagt.

Forandringer er nødvendigt.

At der er brug for handling viser rapporten med al tydelighed. Iflg. Carsten Rahbek er det også nødvendigt, at Danmark handler på krisen. Han udtaler: ”Vi kan godt sidde i Danmark og sige: Hvor det trist, at de ikke passer på deres regnskov i Brasilien. Men sandheden er, at en stor del af regnskoven ryddes, så arealet kan bruges til at dyrke foder til kødproduktion i den vestlige verden. For eksempel i Danmark, hvor vi har en stor import af sojaprotein fra regnskoven”. Til trods for, at der har været en international målsætning om at stoppe biodiversitetsnedgangen er det ikke lykkes. 2020 målene er det heller ikke muligt at nå, men som rapporten understreger er det stadigvæk muligt, at bremse krisen. Det kræver dog handling nu og mere grundlæggende forandringer for at stoppe krisen, vurderer Carsten Rahbek.

IPBES-rapporten har involveret mere end 1000 forskere.

Den store rapport er udarbejdet af Ipbes (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) og er et FN-organ. Deres opgave er, at vurdere tilstanden for jordens biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester. Mere end 130 lande har tiltrådt Ipbes og i arbejdet med vurderingerne har mere end 1.000 forskere været involveret. Den nye IPBES-rapport er den første globale vurdering af biodiversiteten og verdens økosystemer. Rapporten er 1.800 sider lang og trækker på næsten 15.000 referencer fra forskning og myndigheder.

*I Danmark er kun omkring 2 procent af naturen urørt, hvor omkring 60 af jorden er opdyrket.

*Et fald i biodiversiteten kan få store konsekvenser også for os mennesker. Vi er bl.a. afhængige af, at økosystemerne virker så vi bl.a. kan få renset vores jord, luft og vand samt få bestøvet planter og afgrøder og få mad på bordet.

*Iflg. rapporten er mindst to milliarder mennesker afhængig af træ fra naturen til eksempelvis opvarmning. Fire milliarder er afhængig af den medicin naturen leverer. Eksempelvis indeholder 70 procent af al den medicin der benyttes til kræftbehandling, produkter fra naturen eller syntetiske produkter, der er inspireret af naturen. 75 procent af verdens afgrøder kræver insekter eller andre dyr for at blive bestøvet.

MR/

Kilde: dr.dk, berlingske.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE