Gåsebille-sværme indtager haverne

I forsommeren kan sværme af ca. 12 mm store gåsebiller indtage haver og plæner. Det er sværmningstid. Her har billerne kastet sig over et egetræ.

I juni kan gåsebillerne (Phylloperta horticola) i stor stil indtage haver, parker og plæner. De voksne biller slår sig ned på forskellige blomster, træer og buske, hvor de æder af blomster og blade. Det kan nogle år forekomme ret voldsomt med praktisk talt gåsebiller overalt.  I modsætning til sin slægtning Oldenborren, sværmer gåsebillen om dagen, især i solskin.

Gåsebiller gnaver af blade og blomsterknopper.

Æder græssets rødder
Billens larve er endnu mere frygtet af haveejere, da den æder græssets rødder og derved skaber gule pletter i græsplænen, der især ses i august og september.
Gåsebillens udvikling fra larve til flyvende bille er kun et år i modsætning til f.eks. næsehornsbillen og oldenborren, hvor larven lever flere år i jorden.
Den voksne gåsebille er ca. 12 mm lang med gyldenbrun, blank bagkrop og grønt metalskinnende hoved. Billerne sværmer typisk i begyndelsen af juni, lidt afhængig af varme og vejr.

Formering
Det er i forsommeren at æggene lægges i plænen. Det er især de lette jorde, der er udsatte for gåsebillens besøg.
Gåsebillens larver klækker i sensommeren i juli-august. Larverne lever af planterødder, hvilket kan gå udover golfbaner, fodboldbaner og selvfølgelig haver. Angrebne områder fremstår som gule, visne områder, hvor græsset let trækkes af i hele baner.
Larverne er hvide med brunt hoved og næsten altid krummet sammen som et c. Larverne bliver op til 2 cm. lange.
Til efteråret graver larverne sig dybere ned i jorden hvor de overvintrer. Næste forår forpupper de sig, hvorefter de klækker til en ny generation af voksne gåsebiller i maj-juni måned.

Larverne er hvide med brunt hoved og næsten altid krummet sammen som et C. Larverne bliver op til 2 cm. lange.

Biologisk bekæmpelse
I sværmingstiden ædes mange biller af fugle, særligt stære. Larverne kan bekæmpes med nematoder i begyndelsen af august. Nematoder er mikroskopiske rundorme, der angriber gåsebillens larver – og altså en slags biologisk krigsførelse mod de uønskede gæster i plænen.

Nematoder kan købes i handelen – bl.a. via internettet.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE