Danmark får 10 nye naturnationalparker

Danmark får 10 nye områder, hvor naturen fremover får højere prioritet – uden opdyrkning og skovhugst.

Naturnationalpark kontra nationalpark! Burde de nye udpegninger i stedet hedde reservater for at undgå navneforvirringen?

Danmarks nye naturnationalparker kom formidlingsmæssigt generelt skidt fra start, selvom de fleste danskere kan støtte at naturen hjælpes og truede arter beskyttes. Lanceringen fik i offentligheden misvisende hovedfokus på store massive hegn, der skal holde vilde, farlige dyr inde og mennesker ude. Samtidig har begrebet “naturnationalparker” skabt forvirring, da det naturligt afføder spørgsmålet: “Er der ikke natur i de gængse nationalparker?” Betegnelsen “naturreservater” vil nok have været mere velvalgt og i tråd med formålet med de nye udpegninger.

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark, der skal bidrage til at hjælpe den trængte danske natur.

Vester Thorup Plantage var et af de naturrige områder, der blev dømt ude bl.a. på baggrund af lokal modstand. Her får statslig jagtudlejning og skovhugst lov at forsætte. Foto: NaturGrafik.dk.

Danmarks natur er truet

Der er vist ingen faglige fundamenter, der ikke understøtter at Danmarks natur i den grad er truet og forarmet og behøver en håndsrækning, men billedet af meterhøje hegn med store vilde dyr som bison og elg blev mange steder for meget for lokalområderne i de potentielle udpegede områder, om end Naturstyrelsen lokalt flere steder har forsøgt at formidle at “hegnet” også blot kan være almindelige kreaturhegn i 1 meters højde med fredelige, drøvtyggende køer under tilsyn af dyrlæger. Mange steder har der været massiv modstand på et uoplyst grundlag og som oftest er naturen taberen.

Alligevel blev der den 24. marts 2022 udpeget yderligere 10 nye naturnationalparker i Danmark. Den ene endda inde i den eksisterende Nationalpark Thy, hvor der således kommer en naturnationalpark i nationalparken!

HVAD ER NATUR-NATIONALPARKER? Naturnationalparkerne er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Der bliver udsat store græssende dyr, som skal være med til at skabe en spændende natur, hvor der er mange levesteder for dyr og planter. De græssende dyr skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at enge, heder og overdrev med de tilknyttede dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt – småsøer, vandhuller og sumpe vil komme tilbage i landskabet. Kilde: Naturstyrelsen.

De ti nye naturnationalparker placeres her:

  • Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
  • Hanstholm i Thy (Thisted Kommune)
  • Husby Klitplantage i Vestjylland (Holstebro Kommune)
  • Kompedal Plantage i Midtjylland (Silkeborg Kommune)
  • Mols Bjerge i Djursland (Syddjurs Kommune)
  • Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
  • Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland (Tønder Kommune)
  • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland (Helsingør Kommune)
  • Bidstrupskovene på Midtsjælland (Lejre Kommune)
  • Ulvshale Skov på Møn (Vordingborg Kommune)

Naturen får ikke eneret i naturnationalparkerne, der også skal være kilde til naturoplevelser for besøgende.

Læs mere om naturnationalparkerne på Naturstyrelsens hjemmeside: Naturnationalparkerne.
/MR

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE