Fire truede fuglearter bliver fredet for jagt i Danmark!

Miljøminister Lea Wermelin har netop besluttet at stoppe jagt på tre globalt truede fuglearter og en art, der er i tilbagegang i Danmark. De nye jagtregler træder i kraft d. 1. juli 2020.

Taffelanden bliver fremover fredet i Danmark.

Vildtforvaltningsrådet bakker op om beslutningen.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, der har lavet faglige vurderinger af fuglearternes påvirkning af jagt. Ud fra den baggrund har Vildtforvaltningsrådet, som både Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund er en del af, anbefalet at friholde de fire fuglearter fra jagt.
Det drejer sig som dykænderne taffeland, fløjlsand og havlit. Alle tre arter er globalt truet og på den globale rødliste, der er en vurdering af arters risiko for at uddø.
Den fjerde fugleart, der friholdes for jagt er tyrkerduen, der nok kendes af mange haveejere. Tyrkerduen er ikke globalt, truet men i tilbagegang i Danmark.

Også havlitten er ikke længere jagtbar i danske farvande.

Ændring af jagttider.

Ud over at 4 fuglearter nu friholdes for jagt vil jagttiden for en række andre arter ændre sig. Et sker bl.a af hensyn til dyrenes yngleperioder og for at værne om dyreunger, så man undgår at forældredyr bortskydes fra deres unger.
For blishønen forkortes jagttiden med en måned og for vildkanin er der tale om en forkortelse på to måneder. Haren vil fremover få en forskudt jagttid.

Tyrkerduen bliver fremover også fredet i Danmark.

Du kan læse mere om gældende jagttider på https://mst.dk/friluftsliv/jagt/

MR/

Kilde: mst.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE