Verdensrekorder

ElefantStørste landlevende dyr
Verdens største dyr på landjorden er den afrikanske elefant (Loxodonta africana). Hannerne kan måle op til 3½ meter i skulderhøjde og veje over 6 tons.
Elefanter kan blive næsten lige så gamle som mennesker. Den indiske elefant er mindre end den afrikanske og har også tydeligt mindre ører. Elefanter kommunikerer ved hjælp af kropssprog og meget dybe rumlelyde, som det menneskelige øre knapt kan opfatte. Ved hjælp af lydene kan elefanterne kommunikere med hinanden over meget store afstande – flere kilometer. Kilde: Wikipedia.

BlåhvalVerdens største dyr
Blåhvalen (Balaenoptera musculus) er jordens største dyr. De største blåhvaler man har kendskab til er målt til over 33 meter og med en vægt på hele 190 tons. Hos bardehvalerne som blåhvalen hører til er hunnerne størst.
Blåhvalen er blevet voldsomt reduceret i antal og er i dag fredet. En blåhvals unge betegnes en kalv. Kalven drikker ca. 190 liter mælk om dagen. Kilde: wwf.dk, naturhistoriskmuseum.dk m.fl.

Verdens mindste dyr
Den thailandske Humlebi-flagermus (Craseonycteris thonglongyai) med en vægt på ca. 2 gram regnes for verdens mindste pattedyr. I meget skarp konkurrence til humlebi-flagermusen er pygmæspidsmusen (Suncus etruscus) ligeledes med en vægt på ca. 2 gram. Dyret lever i Sydeuropa. Det hyperaktive, lille dyr er altid på jagt efter føde og er næsten altædende.
Kilder: nationalzoo.si.edu, earthtimes.org.

SeasnakeVerdens giftigste slange lever i havet
Verdens giftigste slange er Belchers havslange (Hydrophis belcheri). Havslangen er dog ikke aggressiv og bider sjældent. Typisk er det fiskere, der bliver bidt når de trækker deres net ombord, hvori havslangen er blevet fanget.

Verdens giftigste slange på land regnes for at være den australske Taipan.
Kilde: Zoo.dk, Wikipedia m.fl.

HavhvepsVerdens giftigste dyr
Verdens giftigste dyr er havhvepsen Chironex fleckeri. Havhvepsen er en gople ligesom vores hjemlige brandmand, men havhvepsens gift er mange gange kraftigere end vores hjemlige arter. Goplens nældeceller indeholder en stærk gift, der i løbet af få minutter kan være dræbende for mennesker, der kommer i kontakt med havhvepsen. Alene smerten fra goplens gift resulterer let i besvimelse med risiko for drukning. En havhveps har nok gift i sig til at dræbe op til 60 voksne mennesker.
Noget så simpelt som dame-nylonstrømper har vist sig, at have en vis beskyttende effekt og bruges bl.a. af australske livreddere.
Kilder: extremescience.com, ucmp.berkeley.edu. Foto: Guido Gautsch, Wikipedia.

Verdens farligste dyr
Målt i menneskeliv er det hverken hajer, slanger eller krokodiller, der er verdens farligste dyr. Det er derimod malariamyggen. Når malariamyggen i troperne stikker mennesker kan den overføre en lille encellet organisme (protozo), der lever som parasit i menneskets blod og giver en febersygdom, der hvert år skønnes at dræbe ca. 2 millioner mennesker. Der findes også malariamyg i Danmark, men uden den frygtede parasit.
Statens Serum Institut, Netdoktor.dk

Verdens største edderkop
Verdens største edderkop er den sydamerikanske tarantel: Goliath-edderkoppen (Theraphosa blondi). Edderkoppen spiser normalt insekter, men kan også tage mus og firben.
Edderkoppen kan nå et benspænd på næsten 30 centimeter.
De store giftkroge kan trænge igennem menneskehud, men er dyrets størrelse til trods ikke fatal giftig for mennesker. Edderkoppen kan med stive hår på benene frembringe en høj hvæse-lyd når den føler sig truet. I 2001 blev en ny kæmpeedderkop Heteropoda maxima opdaget i Laos, Asien. Denne art kan også nå et benspænd på 30 cm eller større end en middagstallerken.  Kilde: sfzoo.org, extremescience.com.

Verdens største bille
Verdens største bille, Titan-billen (Titanus giganteus) lever i Amazona-regnskoven i Sydamerika. Billen kan måle op til 16 cm (uden antenner). Efter sigende har billen et meget kraftigt bid. Den afrikanske Goliat-bille er adskillige centimeter kortere end titanbillen, men er mere kompakt i bygning og kan vægtmæssigt konkurrere med titanbillen. New-ecopsychology.org m.fl.

Verdens mindste fugl
Verdens mindste fugl er bi-kolibrien (Mellisuga helenae). Hannen er mindst og vejer blot 1,6 gram, hvor hunnen når op på hele 2 gram. Fuglen lever på Cuba. Hannen er blå i fjerdragten og hunnen er mere beskeden og med grønne nuancer. Den lillebitte fugl lever hovedsageligt af nektar og kan stå stille i luften som en helikopter mens den med sit lange næb og tunge afsøger blomsterne. Fuglens vinger svirrer med op til 80 vingeslag i sekundet.
Kolibrien har en vigtig betydning for blomsterne som den hjælper med at bestøve. Foto: Jônatas Cunha, Wikipedia.

Verdens største fugl
Verdens største og tungeste fugl er den afrikanske struds (Struthio camelus) . En han-struds kan blive 2½ meter høj og veje helt op til 150 kg. Strudsen kan ikke flyve, men til gengæld løbe med en fart på over 65 km/t. Strudsen er ikke specielt intelligent. Dens hjerne er ret lille, men den klarer sig ganske godt alligevel. Dens store øjne er placeret højt på en lang hals, så den let opdager fjender. Foto: Andrew massyn, Wikipedia.

Største vingefang i verden
Den fugl i verden, der har det største vingefang er vandre-albatrossen (Diomedia exulans). Fuglen, der kan minde om en kæmpe måge, har et vingefang på over 3 meter.
De store vinger kan som et svævefly bære fuglen oppe i timevis uden albatrossen behøver at bruge vingeslag.

Verdens ældste levende væsen
I bakteriernes verden er det lykkedes at finde bakterielle sporer i en bi, der var bevaret i en klump rav. Bakterierne menes at have en alder på 25-40 millioner år.
Dybt nede i undergrunden ved et fortidshav ved Carlsbad, New Mexico er der fundet indkapslet bakterier, der menes at være op mod 250 millioner år gamle. Forskere har dog sået tvivl om opdagelsen da urbakterien, der er døbt type 2-9-3, er meget lig nutidens bakterier. BBC News, Extremescience.com

Verdens største grankogle
Verdens største grankogle vokser på kæmpekoglefyrren (Pinus coulteri), hvor koglerne kan måle op til 40 cm og veje op til 5 kg. Af samme grund kaldes koglerne i træets hjemegn, Californien, også for widow makers – enkemagere, da det er livsfarligt at blive ramt af faldende kogler. På sukkerfyrren kan koglerne blive op til 60 cm lange, men vejer ikke nær så meget som koglerne fra kæmpekoglefyrren.

Verdens ældste træ
Verdens ældste træ er en børstekoglefyr (Pinus longaeva) fra White Mountains i Californien. Træet er mere end 4770 år gammel og dermed ældre end f.eks. Keopspyramiden i Ægypten.
Verdens ældste træ, genetisk set, regnes for at være en Huon Fyr (Lagarostrobos franklinii) der vokser i Tasmanien. Det samme træ har holdt sig i live på samme sted ved at forynge med nye rodskud (vegativ formering) gennem 10.000 år. Kilde: sonic.net/Leonard Miller, Trae.dk

Se også danske rekorder