Nyt marint fuglebeskyttelses-område vest for Blåvandshuk

Sortand er en ansvarsart for Danmark. Ca. 200.000 sortænder overvintrer i danske havområder. Nu bliver et nyt fuglebeskyttelsesområde udpeget for bl.a. sortænderne.

Et nyt marint fuglebeskyttelsesområde, der har international betydning for flere havfuglearter, skal tage hensyn til fuglene. Danmark har bl.a. ansvaret for 20% af Europas sortænder.

Danmark får et nyt marint fuglebeskyttelsesområde, der især skal tage hensyn til arterne sortand (Melanitta nigra) og rødstrubet lom (Gavia stellata) i havområdets forvaltning og anvendelse.
Det drejer sig om et område på 260.000 hektar i Østlige Tyskebugt i Nordsøen – vest for Blåvandshuk. Det er ikke tilfældigt at det netop er sortand og rødstrubet lom, der er på udpegningsgrundlaget.
Omkring 20% af hele Europas bestand af sortænder – svarende til 200.000 sortænder, overvintrer i danske farvande. Derved har Danmark et internationalt ansvar for Europas bestand af sortænder.
Omkring 2% af den samlede bestand af rødstrubet lom opholder sig tilsvarende i havområdet.

Tiltag, der har væsentlig negativ påvirkning af fuglene, kan ikke tillades.

Udpegningen af Østlige Tyskebugt som nyt fuglebeskyttelsesområde ligger i samme område som de eksisterende vindmølleparker Horns Rev I-III. Regeringen ser dog mulighed for sameksistens mellem vindmøller og fugle i området. Skal der fremover laves nye tiltag i fuglebeskyttelsesområdet, skal projektet redegøre for om det har negativ påvirkning af fuglene på udpegningsgrundlaget. Tiltag, der har væsentlig indvirkning på fuglene, kan ikke tillades.

Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget efter EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.

Kilder: Miljøstyrelsen. Frontfoto: Sandra Standbridge, Dreamstime.com.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE