Krible Krable 2022 – De yngste udforsker liv og død i naturen

Der er dømt uhygge, når årets Krible Krable tema ’Liv & Død’ tilbydes dagtilbud og indskolingsklasser over hele landet. Børn i alderen 3- 9 år får i år muligheden for at studere maddiker og andre små Krible Krable dyr, når de nedbryder større døde dyr i rådnebure.

Fra postkortet om rovdyret fra Krible Krable 2022. Illustration: Dorte Abrahamsen

Der bliver formentlig sagt ’aaaaadd’ mange gange i sommerens løb, når titusindvis af børn stifter hårrejsende bekendtskaber med mylderet af liv, der opstår ud af døde dyr – så som fugle og små pattedyr – når de nedbrydes og rådner. Årets tema for Naturvejledning Danmarks Krible Krable-projekt er ’Liv og død i Krible Krable-universet.’

Det betyder, at små forskere i dagtilbud og indskoling sammen med pædagogisk personale og lærere kan blive kloge på, hvad der sker, når dyr dør i den vilde natur. Men også på, hvordan smådyrenes død er til gavn for andre mindre dyr. I naturens store kredsløb spiller ådselbiller, parasitter, rovdyr og andre frygtindgydende væsener en vigtig rolle.

”Vi vil gerne inspirere børn og voksne til at stikke næsen og fingrene i jorden og sammen undersøge og blive klogere på hvordan liv og død er flettet ind i hinanden i naturen. Døden er en del af livet, og livet i naturen er afhængigt af døden i et stort cirkulært fødenet. Naturens af og til grumme gang er omdrejningspunkt for al natur og dyreliv. Det tror jeg, at mange børn og voksne ikke har en klar forståelse af endnu,” fortæller leder af Krible Krable-projektet, Kari Hald.

Postkort om Ådselbillen fra Krible Krable 2022. Illustration: Dorte Abrahamsen

Gratis hjælp at hente

Der er masser af hjælp at hente for pædagogisk personale og lærere til årets tema. Krible Krable-projektet har udviklet et nyt, stort og omfangsrigt materiale, som man gratis kan gøre brug af. Materialerne lægger op til, at børnene gennem egne observationer, lege og fortællinger om små velkendte dyr, får et bredere kendskab til vigtigheden af at værne om en stor biodiversitet, hvor alle arter har en plads, også selvom de både kan være ulækre og drabelige.

”Vi håber at kunne gøre børnene nysgerrige på omsætning, kredsløb og fødekæder i naturen, samtidig med at de sammen med den voksne får en god og tryg indgangsvinkel til at snakke om liv og død og behandle tungere emner som sorg og savn,” siger Kari Hald, der understreger, at der skal støttes og trædes varsomt fra den voksnes side, eftersom børn ofte vil relatere deres oplevelser med liv og død naturen til det, de måske har haft tæt inde på livet i andre sammenhænge.

Postkort om gødningsbillen fra Krible Krable 2022. Illustration: Dorte Abrahamsen

Myldreplakat og temahæfte

Materialet består af en myldreplakat så stor som en dør. I børnehøjde rummer plakaten illustrationer til 8 fortællinger om fx parasitter, rovdyr, nedbrydere og blodsugere. Desuden er der udviklet et stort Liv&Død temahæfte, der relaterer sig til plakaten med otte oplæsningshistorier om kredsløb i naturen, som lægger op til dialogisk læsning.

Plakaten og hæftet sætter fokus på at død for den ene organisme skaber liv for en anden organisme, og at intet led kan undværes i de eksisterende fødekæder. Hvis et element forsvinder, påvirker det resten af systemet.

De otte fortællinger handler om planteæderen, parasitten, rovdyret, gødningsbillen, nedbryderen, ådselbillen. blodsugeren og spor efter liv og død i Krible Krableuniverset.

Her finder man en snak mellem en regnorm og en mikroorganisme, to skarnbasser, der bliver forelskede, ådselbillernes kamp for at undgå dødsfluerne og to mygs snak om, hvor mange æg, de skal lægge, så der er nok til både svale, flagermus og edderkop at æde.

Også større projekter

I hæftet er der også beskrivelse af fire større aktiviteter, som den voksne kan sætte i gang: Opdræt af melorme, kompost, hønsehold og rådnebur, og der følger vejledninger med.  Til hæftet kan der bestilles postkort med de otte historier, som kan deles ud til hvert enkelt barn til at tage med hjem og vise frem.

Endelig findes der faktaark om nedbrydere, parasitter og ådselbiller. Der er bankoplader med rovdyr, planteædere, nedbrydere og fødekæde og vejledninger til forskellige forløb med børnene.

Materialerne kan bestilles på Krible Krable-hjemmesiden og er trykt i 5.000 eksemplarer til både daginstitutioner og indskolingsklasser og de fremsendes efter først til mølle-princippet.

Krible Krable-projektet og dets inspirations- og undervisningsmateriale er i tråd med læringsmålene for læreplanstemaet Natur, udeliv og science for dagtilbud og faget Natur/Teknologi for indskolingen.

Postkort om nedbryderen fra Krible Krable 2022. Illustration: Dorte Abrahamsen

Flere små forskere
Formålet med Krible Krable-projektet er at udvikle flere små forskere i naturen. Gennem egen nysgerrighed og undren, undersøgelser og små eksperimenter kan børnene erfare og bygge videre på deres viden om smådyr og sammenhængene i naturen – med hjælp fra det pædagogiske personale og lærerne.

Krible Krable-projektet er udviklet af Naturvejledning Danmark i samarbejde med DR Ramasjang, og er støttet af Novo Nordisk Fonden fra 2019-2022 med 17 mio. kr.

Formålet med Krible Krable-projektet er også at understøtte og opkvalificere de naturfaglige kompetencer hos de voksne samt levere inspiration til dem. Derfor udbyder naturvejledere kurser for pædagoger og lærere i hele landet Desuden tager teaterforestillingen ”Damen, der blev et træ” på turné rundt i Danmark i maj.

Link til at komme videre:

www.kriblekrable.dk

Korte facts om Krible Krable:

  • Krible Krable er et landsdækkende naturprojekt, målrettet børn i alderen 3-9 år.
  • Pædagogisk personale og lærere kan gratis bestille materialer til årets tema på www.kriblekrable.dk
  • Landets naturvejledere står hvert år bag kurser og hundredvis af Krible Krable-arrangementer, målrettet daginstitutioner, indskoling, SFO og børnefamilier.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE