Vindrosler på vingerne

Tusinder af vindrosler på visit i Danmark. Gæsterne fra nord opsøger danske bær- og frugttræer.

vindrossel
Mild vinter og mange tjørnebær får vindroslen til at gøre vinterophold i Danmark. Foto: Andres Trepte, photo-natur.de og NaturGrafik.

Vindroslen yngler meget fåtalligt i Danmark, men er meget almindelig på træk. Det første danske ynglefund blev gjort i Korsør Skov i 1967.

Den smukke vindrossel, der er lidt mindre end en sangdrossel, yngler kun fåtalligt i Danmark. Til gengæld overflyves og gæstes landet af mange tusinde nordskandinaviske og russiske fugle under trækket forår og efterår. Tegner vinteren mild og byder Dannevang på frugt og bær, så vælger en del vindrosler at tage vinterophold her. Vindroslen er navngivet efter sin smukke vinrøde kropsside. Når fuglen flyver ses de røde dækfjer tydeligt på vingernes underside. Af samme grund har englænderne døbt fuglen ”redving”.

Tjørnebusk i december – med masser af bær. Der er dækket op for vindroslen. Foto: NaturGrafik.

Lokaliserer bær med ultraviolet syn.
Vindrosler er generelt glade for bær, der om vinteren er den vigtigste fødekilde. Vindroslen var den første fugl, hvor man opdagede fuglens brug af ultraviolet syn til at lokalisere bær. F.eks. reflekterer blåbærs voks-overflade uv-lys og bærret bliver derved lettere opdaget af fuglene, hvilket igen sikrer bedre spredning af plantens frø.

Vindrosselvinter.
I år hvor danske tjørnebuske byder på mange bær er der flere vindrosler, der sparer på trækkræfterne og tager for sig af retterne i det danske vinterland. Er vores land derimod fattig på bær og trykket af en kold vinter, så går turen sydpå i nattetimerne til Syd- og Sydvesteuropa – og måske endda helt til Afrika.

/NL

Kilder: DiscoverWildlife.com, dof.dk. Featured foto: Sandra Standbridge, Dreamstime.com.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE