Danske jægere skyder flere kaniner, men færre rådyr

Danske jægere skyder flere vilde kaniner (foto) og flere krondyr, men færre rådyr og harer.
Danske jægere skyder flere vilde kaniner (foto) og flere krondyr, men færre rådyr og harer. Det viser en foreløbig opgørelse, der bygger på en større indberetning fra jægerne selv end tidligere.

Lovstramning har forbedret indberetninger om jægernes vildtudbytte.
Den 1. januar 2015 blev lov om jagt og vildtforvaltning ændret, så jægere kun kan få fornyet deres jagttegn, hvis de har indberettet, hvad de har nedlagt i den foregående jagtsæson.

Tidligere var den frivillige indberetning på 60-70 %. Nu er indberetningen oppe på 97 % i den første jagtsæson 2014/15. Den enkelte jæger skal selvangive via internettet, hvilke arter han/hun har skudt i hvilke kommuner.

Foreløbige tal for jagtsæsonen 2015/2016. Nedlagt. DCE, Aarhus Universitet har netop offentliggjort den foreløbige jagtstatistik. Grafik: SVANA
Foreløbige tal for jagtsæsonen 2015/2016. Grafik: SVANA

De indberettede tal bruges til at fastsætte jagttider.
-Når indberetningen er høj og tæt på 100 procent, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som fastsætter jagttiderne på danske vildtarter, et bedre datamateriale for vildtbestandenes størrelse til rådighed. Det giver bedre muligheder for at sikre en mere bæredygtig jagt og en bedre forvaltning af de danske vildtbestande, siger kontorchef Gertrud Knudsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

I følge Styrelsen for Vand og Naturforvaltning viser den foreløbige jagtstatistik at jægerne skyder færre rådyr - dog stadig over 100.000 om året.
I følge Styrelsen for Vand og Naturforvaltning viser den foreløbige jagtstatistik at jægerne skyder færre rådyr – dog stadig over 100.000 om året.

Den foreløbige statistik fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser blandt andet, at der generelt er sket et fald på 5,6 procent i antallet af nedlagte pattedyrarter som for eksempel harer og råvildt, mens der er blevet nedlagt flere krondyr og kaniner. Der er også blevet nedlagt flere invasive arter som for eksempel bisamrotte og sumpbæver.
/JN
Kilde: Styrelsen for Vand og Naturforvaltning.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE