Vilde heste skal græsse i Mols Bjerge

Mols Bjerge. Foto: Nils Jepsen CC-BY-SA 3,0 Wikimedia
Mols Bjerge. Foto: Nils Jepsen CC-BY-SA 3,0 Wikimedia

Den danske naturfond: Vilde heste i den allerede rige natur på Mols, skal gøre naturen mere vild og gavne biodiversiteten på et 120 hektar stor indhegnet område i Mols Bjerge. Projektet påbegyndes efter planen allerede i 2016.

Den Danske Naturfond er klar med sit første projekt.
En flok vildheste skal udsættes i Mols Bjerge på Djursland. Her skal de passe og pleje naturen året rundt. Projektet er samtidig et forsøgs- og demonstrationsprojekt, så konceptet har mulighed for større udbredelse.
Den Danske Naturfond er en uafhængige naturfond, der blev stiftet i 2015. Fonden arbejder for at forbedre den danske natur og skabe flere og bedre levesteder til planter, dyr og svampe.

Fra skodnatur til elitenatur.
Mols Bjerge hører til blandt et af landets bedste naturområder med over 100 rødlistede arter og det er første gang et sådan projekt laves i Danmark. Nok er der vilde heste andre steder i Danmark, blandt andet i Skjern Enge og på Langeland. Men de er sat ud i relativ homogene naturområder eller på arealer, der har været udlagt til landbrug fortæller museumsinspektør og naturvejleder Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum i Aarhus, til DR Videnskab. Han forklarer endvidere, at udviklingen fra skodnatur til elitenatur tager umådeligt lang tid.

Vilde konik-heste. Her fotograferet i en hollandsk nationalpark.
Vilde konik-heste. Her fotograferet i en hollandsk nationalpark.

120 hektar kan blive til 2500 hektar.
Ifølge Morten DD Hansen er der mange fordele ved at gøre en rig og vild natur som Mols Bjerge endnu vildere. Her kender man nemlig naturværdierne rigtig godt i forvejen, hvor man har oparbejdet viden igennem 45 år. Forventningerne til projektet er blandt andet, en endnu mere blomstrende flora, flere gødningsbiller og sommerfugle. Derudover regner naturvejlederen også med en generel fremgang i individantallet af de sjældne arter.
Morten DD Hansen håber at forsøgsprojektet med tiden kan udvides, da potentialet er 2500 hektar.

Projektet skal foreløbig køre over en 10 årig periode, hvor forskere fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Molslaboratoriet løbende følger det. Hestene skal pleje naturen i en lukket indhegning året rundt. Det forventes at indhegningen står klar i efteråret 2016.

Den Danske Naturfond blev sidste år stiftet af den danske stat, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.
MR/

Kilde: dr.dk, ddnf.dk.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE