Ulven i Danmark

Ulven blev udryddet i Danmark i 1813. 200 år senere er den genindvandret til landet og er med til at revolutionere danskernes natursyn. Kan vi leve med ulven?

Ulven (Canis lupus) er tilbage i Danmark efter næsten 200 års fravær.
Af den oprindelige, danske ulvebestand blev den sidste ulv skudt i 1813 ved Estvadgård nær Skive. Dengang var der næsten ingen skov tilbage i Danmark. Alt var fældet eller nedgnavet af husdyr. Kun ca. 2 % af landet var dækket af skov. I dag er skovarealet vokset og dækker nu mere end 13 % af landets areal.
Omkring årsskiftet 2009-2010 observerede flere personer et ulvelignende dyr i Sønderjylland uden det dog kunne dokumenteres. I oktober 2012 kom så meldingen om den første fotodokumenterede ulv på dansk jord i næsten 200 år! Ulven blev set af nogle fuglekiggere nær Hanstholmreservatet i Thy. Senere blev ulven fundet død og dna-analyser afslørede at ulven stammede fra en polsk-tysk bestand. Snart efter modtag Naturstyrelsen nye meldinger om ulveobservationer og flere observationer blev dokumenterede af fotos. Således går vinteren 2012/2013 over i historien som den første danske ulvevinter i 200 år! Ulven er tilbage i den danske natur.

VÆRD AT VIDE OM ULVE:

Ulven kan vandre over store afstande. Man har kendskab til europæiske ulve, der har vandret over 1500 km. Ulven kan uden problemer vandre over 100 km på et døgn. Ulvens fodspor minder om en stor hund. Forpoten (uden kløer) måler ca. 8-12 cm. Kløerne ses som regel tydeligt i sporet.

Ulven er stamfar til hunden.
Ulven er stamfar til alle de hunderacer, vi kender i dag. For godt 15.000 år siden begyndte mennesket at tæmme ulven og det blev vejen til ”menneskets bedste ven”; hunden.

Danmarks næststørste rovdyr.
Ulven er Danmarks næststørste rovdyr – kun overgået af gråsælen, der kan veje op til 300 kg.

Er der plads til ulve i Danmark?
Det samme spørgsmål stillede tyskerne da ulven indvandrede til Tyskland fra øst omkring år 2000. Erfaringerne fra Tyskland er gode. Først og fremmest handler det om, hvorvidt der er byttedyr nok for en ulv, og om der er steder, ulven kan finde fred og ro og gemme sig. De fleste forskere er enige om at der er mere end rigeligt med føde i Danmark til adskillige ulvefamilier. Desuden er befolkningstallet i Tyskland tættere end i Danmark. Omkring 230 mennesker per kvadratkilometer i Tyskland mod ca. 129 i Danmark. Der er derfor ikke grundlag for at tro at ulven skulle have ringere vilkår i Danmark end i Tyskland.

Da ulven indvandrede til Tyskland fra øst omkring årtusindeskiftet gav det dengang anledning til både hysteri, bekymringer og frygt for ulveangreb på mennesker. Præcis som i Danmark – 13 år senere. Erfaringerne fra Tyskland har dog vist sig at være gode – ikke en eneste tysker er blevet angrebet af ulve – selvom befolkningstætheden i Tyskland er meget højere end i Danmark.

I Europa er der meget større risiko for at blive ramt af et lyn end at blive angrebet af en ulv. Ulven har gennem århundreder med god grund lært at frygte mennesket.

Før ulven kom tilbage, var grævlingen det største landlevende rovdyr i Danmark. Grævlingen er almindelig udbredt, men kun de færreste danskere har oplevet en grævling i naturen. Tilsvarende må det forventes at kun de færreste danskere nogensinde vil opleve et glimt af en dansk ulv.

Er ulve farlige for mennesker?
En grundig norsk undersøgelse fra 2002 viste, at der i de foregående 50 år på verdensplan blot var registreret ni overfald på mennesker med dødelig udgang. I Europa er der betydeligt større risiko for at blive ramt af lynet end at blive angrebet af en ulv. Ulven er meget sky overfor mennesker og vil forsøge at flygte som første udvej. Derfor vil kun de færreste danskere nogensinde opleve en vild ulv – selvom de færdes i ulveterræn.

Der er statistisk mange gange større risiko for at blive ramt af lynet end at blive angrebet af en ulv.

Må ulve skydes?
Ulven har været tæt på udryddelse i Europa og er nu beskyttet og fredet i hele EU. De enkelte lande, herunder Danmark, har dog via den nationale lovgivning mulighed for en regulering ved at indfange eller skyde særlige problem-ulve – f.eks. ulve, der mister deres naturlige skyhed overfor mennesker og kan optræde truende. I Danmark er det Naturstyrelsen, der kan udstede en tilladelse til regulering. Ulve, der dræbes ulovligt (krybskytteri) kan give op til 2 års fængsel!

Det er forbudt i hele EU at jage og dræbe ulve. Afhængige af de nationale love i medlemslandene er det dog muligt for myndighederne at regulere eller indfange individer, der volder særlige problemer. Det gælder f.eks. ulve, der har mistet deres skyhed overfor mennesker. I Danmark er det Naturstyrelsen, der er myndighed på området.

Hvad spiser ulve?
En ulv spiser gennemsnitligt ca. 4 kg kød om dagen. Erfaringer fra Tyskland viser at først og fremmest rådyr, krondyr og vildsvin er på menuen som vigtigste fødeemner. Ulven spiser dog også småpattedyr som mus og hvad den ellers kan fange af fuglevildt. Desuden af og til ådsler (f.eks. trafikdræbte dyr). I Danmark vil rådyr og krondyr være ulvens vigtigste fødegrundlag.
Ulven kan også af og til tage husdyr, nok særligt får, der græsser på øde hedearealer, men tyske erfaringer viser at husdyr udgør under 1 % af de tyske ulves fødegrundlag. Tyskerne har lært at sikre deres husdyr mod ulve ved at bruge særlige anordninger, der skræmmer ulven f.eks. hegn, der giver elektrisk stød.

Ulveekskrementer. Ulvelort adskiller sig normalt ret meget fra hundelort. Ulvens lort er ofte fyldt af hår fra byttedyr og kan være ret lys – nogle gange næsten hvid af knoglerester (kalk). Foto: Niels Lisborg

Hyler ulve ved fuldmåne?
Ulve hyler som et led i deres indbyrdes kommunikation f.eks. for at markere deres territorium og sammenhold i ulveflokken – uanset om det er fuldmåne, halvmåne eller overskyet.

Hvorfor hedder det ulvetimen?
Ulvetimen er en oversættelse til dansk af det svenske udtryk “vargtimmen” som skulle stamme fra svensk folketro og her hentyde til tiden lige før daggry, hvor natten møder dagen. I Danmark bruges udtrykket også om den sidste del af eftermiddagen hvor forældre har travlt med at hente børn, købe ind, rydde op og lave mad.

Ulvevinter
Ulvetimen betyder oprindeligt tiden lige før daggry, hvor natten møder dagen.

Ulvedata:
Vægt: Han: 45-60 kg (undtagelsesvis op til 80 kg); Hun: 35-45 kg
Skulderhøjde: 70-85 cm
Kropslængde: 100-145 cm + 50 cm hale.
1 ulv spiser ca. 1400 kg kød/år.
Parringstid: Februar-marts

Kilder: skandinaviskdyrepark.dk, Wikipedia, Viten.no, Statens Naturhistoriske Museum.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE