Ulveangreb på husdyr

Erfaringer fra Tyskland konkluderer at husdyr udgør under 1 % af de tyske ulves fødegrundlag. Rådyr er de tyskes ulve vigtigste fødegrundlag.

Husdyr udgør kun 1 procent af tyske ulves føde.
De fleste skovfogeder, biologer og forskere er enige om at den danske natur rummer rigeligt med føde til et par danske ulvefamilier, men ulve vil uden tvivl også af og til tage husdyr f.eks. får, der græsser på øde hedearealer. Erfaringer fra Tyskland konkluderer dog at husdyr udgør under 1 % af de tyske ulves fødegrundlag. Det oplyser forskere fra Senckenberg Instituttet i Görlitz på baggrund af en stor undersøgelse, hvor mere end 3000 ulveefterladenskaber er blevet indsamlet og analyseret for rester af byttedyr. Resultaterne viste at rådyr er de tyske ulves vigtigste fødegrundlag (>50%), men også krondyr og vildsvin indgår som vigtige byttedyr.
Forskningsresultaterne er offentliggjort i Mammalian Biology Journal.

Elhegn holder ulven på afstand.
Erfaringer fra Tyskland viser at ulve har stor respekt for elhegn og at fårehegninger, der har strømførende tråde, herunder en nær jorden, generelt regnes for ulvesikre.

Erstatning for ulvedræbte husdyr.
I Danmark har det hidtil ikke været praksis at staten udbetaler erstatninger som følge af vildtskader – uanset om en fiskehejre æder guldfiskene i havebassinet eller kronvildtet æder landmandens roer. Til gengæld yder staten (Naturstyrelsen) rådgivning og ofte hjælp til afværgeforanstaltninger f.eks. ved at udlevere skræmmepatroner, der jager gæs og svaner væk fra landmandens marker eller udlåne fælder til fangst af skadevoldende vildt f.eks. byræve m.m. Vildforvaltningsrådet, der rådgiver miljøministeren, anbefalede i foråret 2013 at staten udbetaler erstatninger som følge af ulveangreb på husdyr i Danmark. Den anbefaling har Miljøministeriet valgt at efterkomme.

Dansk lovgivning giver myndighederne mulighed for at indfange eller skyde problem-ulve.
Det er forbudt at bekæmpe og dræbe ulve i EU, men selvom ulven er fredet har Naturstyrelsen i Danmark dog mulighed for at give en reguleringstilladelse til skydning eller indfangning af særlige problem-ulve. Det fremgår af bekendtgørelsen for vildtskader. Det gælder f.eks. en ulv, der volder alvorlige skader eller mister sin normale skyhed og gennem en ændret adfærd kan virke truende overfor mennesker.
Ulve, der jages og dræbes ulovligt (krybskytteri) kan give op til 2 års fængsel!
/MR

Se også “Problemer med løse hunde i naturen – bliver ulven syndebuk?

Kilder: sciencedaily.com, Naturstyrelsen.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE