Truede sommerfuglearter bliver nu fredet.

Rødlig perlemorsommerfugl er en af de truede arter, der nu bliver fredet. Foto: Charles J. Sharp CC BY-SA 4,0, wikimedia

Mange af Danmarks sommerfugle er i tilbagegang eller allerede forsvundet fra landet. Nu bliver det forbudt at indfange 33 af de truede arter.

Det er Aarhus Universitet der på baggrund af en ekspertvurdering har kigget på og vurderet 113 sommerfuglearter. For 33 af arterne har vurderingen været, at indfangning kan gå ud over artens udvikling i Danmark. Det drejer sig om arter der er i høj risiko for at uddø eller som man kun kan finde meget lokalt. Forbuddet tæller dog også nogle sommerfugle som allerede er forsvundet fra landet men hvor man har vurderet, at en eventuel genetablering kan trues af indfangning.

Den kritisk truede Sortplettet bredpande er også med på listen over de 33 arter der bliver fredet. I dag findes den kun i Søholt Storskov på Lolland. Foto: Algirdas CC BY-SA 3,0, wikimedia

Hos WWF Verdensnaturfonden glæder generalsekretær Bo Øksnebjerg sig: ” Dagsommerfuglenes vedvarende tilbagegang er en tydelig indikator på, at det står skidt til i den danske natur – så fredningen er meget kærkommen. Den nye fredning sender et klart signal om, at Danmark vil kæmpe for at rette op på den negative udvikling i vores biodiversitet. Nu skal den bare følges op af en genoprettelse af levesteder, og her ser vi frem til regeringens kommende biodiversitetspakke. ”

  • I alt 33 sommerfuglearter bliver omfattet af forbuddet mod indfangning til private samlinger.
  • Desuden bliver det forbudt at dræbe, handle, overdrage, opbevare, konservere, transportere og udstille enheder samlet i strid med forbuddet.
  • En række museer og offentlige myndigheder og institutioner er dog undtaget herfra.
  • For eksisterende sommerfuglesamlinger, der indeholder en eller flere af de 33 sommerfuglearter, skal ejeren af samlingen fremover kunne godtgøre, at sommerfuglene er indfanget, før forbuddet trådte i kraft.
  • Det vil fortsat være muligt at indsamle de omfattende sommerfuglearter i forbindelse med forskning.

Forbuddet forventes at træde i kraft i løbet af sommeren. Overtrædelse vil kunne medføre bødestraf og under skærpende omstændigheder fængsel i et år.
MR/

Kilde: mfvm.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE