Trævlekrone – gøgens blomst!

Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)

Sommerengens trævlekroner af Marianne Riis.
Smukt står den på enge og marker og vejer ud over landskabet. Det er den fine, lyserøde trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) jeg henviser til. Nogle gange står den kun hist og her, men på den gode fugtige, blomstereng, står de gerne flere sammen. Nogle gange så mange at blomsterne danner små, lyserøde tæpper på engen. Kommer man tæt på ser den straks lidt mere pjusket ud. Blomsten virker lidt laset eller trævlet, deraf navnet trævlekrone.

På den gode eng kan trævlekroner danner små, lyserøde tæpper på engen.
På den gode eng kan trævlekroner danner små, lyserøde tæpper på engen.

Gøgens blomst.
Gøgens blomst er et gammelt plantenavn som tidligere blev brugt i forbindelse med engkarse, men som sidenhen er tilfaldet trævlekrone. Det kommer fra artsnavnet flos-cuculi som netop betyder “gøgens blomst”. Om navnet skyldes, at skumcikader ynder at placere deres gøgespyt på plantens stængler, er nærliggende at tro. I nogle lande passer det også med, at blomstringstidspunktet falder sammen med, at gøgen starter med at kukke. Det gælder dog ikke helt i Danmark. Her kan gøgen høres allerede i april eller starten af maj måned, hvor trævlekronen herhjemme typisk først blomstrer i juni.

Artsnavnet flos-cuculi betyder "gøgens blomst".
Artsnavnet flos-cuculi betyder “gøgens blomst”.

Indikator for god kvalitet.
Trævlekrone ynder fugtige steder. Især på fugtige enge, men også i moser, hvis de ikke er alt for tilgroede. Den kræver lys og forholdene må ikke være for næringsrige. Trævlekronens tilstedeværelse i en mose eller på en eng siger noget om lokalitetens kvalitet som naturtype. Tilstedeværelsen indikerer nemlig god kvalitet uden for mange næringsstoffer og gødskning. Trævlekrone er i tilbagegang og ikke så hyppig som tidligere. Det skyldes blandt andet, at flere af dens voksesteder er blevet opdyrket eller er groet til med træer og buske som følge af manglende afgræsning. Til trods for tilbagegangen, betragtes den dog stadigvæk som almindelig.

Blomsten virker lidt laset eller trævlet, deraf navnet trævlekrone.
Blomsten virker lidt laset eller trævlet, deraf navnet trævlekrone.

Fakta om trævlekrone:

Trævlekrone hører til nellikefamilien.
Blomsterne er lyserøde og bliver op til 2 cm i diameter.
Planten er en flerårig urt som kan blive op til ½ meter høj.
Den kan også findes enkelte steder med fine hvide blomster.
Blomster i juni og juli.
Trævlekrone indeholder det skumdannende saponin, der giver ubehag ved indtagelse.

Kilder: Wikipedia, Naturparkaamosen.dk, fugleognatur.dk. 

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE