ForsideTagsNaturgenopretning

  Tag: naturgenopretning

  Historisk stort naturprojekt tager fat på danske kystområder.

  Projektet Coastal Life skal genskabe og forbedre natur og miljø i fire projektområder, der omfatter Natura 2000-områderne i Løgstør og Nibe Bredning i Limfjorden,...

  Genskabelse af stenrev skaber liv i havet

  Over 100 gange flere torsk! Det var resultatet efter udlægning af et nyt stenrev ved Flensborg Yderfjord nær Sønderborg. Resultaterne understreger de positive effekter...

  Tophejre trækker turister

  Genskabelse af større naturområder tiltrækker liv og turister. Genskabelse af større naturområder tiltrækker liv - og her ikke mindst en lang række fuglearter, der via...

  Lille Vildmose fjerner CO2 fra atmosfæren

  Første naturområde i verden udpeget til internationalt beskyttet natur, fordi den kan opsuge CO2. Højmosen Lille Vildmose i Nordjylland er det første naturområde i verden, der...

  Genskabte naturområder tiltrækker ørne

  Store naturgenopretningsprojekter skaber levesteder for havørnen bl.a. ved Filsø og Skjern Enge. For første gang i mands minde har Europas største ørn, havørnen, haft ynglesucces...

  Læs også...