Forside Tags Miljø

Tag: miljø

Godt nyt for norske isbjørne

Ny undersøgelse viser markant fald af miljøgiften PCB i norske isbjørneunger. Foto: US Fish and Wildlife Service.

Mindre miljøgift i norske isbjørne.
Det er ikke let at være isbjørn, men verdens største rovdyr på landjorden har ikke kun klimaforandringer at slås med. Som sidste led i fødekæden har det været velkendt at isbjørne har ophobet det giftige stof PCB (PolyClorinated Biphenyl) i kroppen.
PCB er en af de farligste miljøgifte i verden og er i dag helt forbudt. PCB var tidligere populært som tilsætningsstof i industrielt fremstillede produkter, da stoffet har en høj isolationsevne og en række brandhæmmende egenskaber.
PCB blev bl.a. berygtet herhjemme da danske myndigheder i begyndelsen af årtusindeskiftet advarede kvinder i den fødedygtige alder mod at spise fisk fra Østersøen p.g.a. fiskenes høje indhold af PCB.

Isbjørne ved Svalbard viser et fald i PCB.
Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) har undersøgt isbjørneunger på Svalbard for miljøgiften PCB i isbjørneungernes blod. Resultatet giver anledning til glædelig optimisme.  Forskerne har påvist et tydeligt fald (op til 59 %) af blodets indhold af PCB og relaterede forurenende stoffer!
Hos mennesker betragtes PCB som en miljøgift og et hormonforstyrrende stof, der ved for høj eksponering bl.a. har været forbundet med lav fødselsvægt, forsinket udviklingsmæssige milepæle hos børn og lavere IQ i sammenligning med ikke-eksponerede børn.
/NL

Kilder: WildlifeExtra.com, Bolius.dk, greenfacts.org

Naturen er blevet et velfærdsgode

0

Velfærd er også grønt
I danskernes stræben efter det gode liv indgår for mange også den frie adgang til naturen. Naturen er populær og de danske skove besøges hyppigere end f.eks. biblioteker. Det har længe været populært at bo tæt på skov og strand og sådanne “naturnære” beliggenheder smitter af på boligpriserne. Samtidig er befolkningen og politikerne begyndt at se naturen som et velfærdsgode og der stilles stigende krav om adgang til grønne områder og faciliteter som vandrestier, fugletårne, naturskoler, skovlegepladser m.m.

Naturen er på vej tilbage
I Danmark er der ikke meget urørt natur. Langt det meste land er opdyrket og kultiveret under en eller anden form. Nogle arter har forstået at tilpasse sig denne udvikling – f.eks. rådyret og ræven, mens andre arter er blevet sjældne eller er bukket under og forsvundet. Det gælder f.eks. mange sommerfuglearter, padder og krybdyr eller fugle som hvid stork og urfugl. Generelt ser det dog ud til at ødelæggelsen af naturtyper og levesteder er vendt. Naturstyrelsen er efter politisk accept begyndt at drive statsskovene efter mere naturnære principper med hjemmehørende træarter og der er i de senere år lavet store naturgenopretningsprojekter.

Grønt er sundt
Der har ligefrem været forsket i det og sagen er klar: færdsel i og adgang til naturen er godt for helbredet – både fysisk og psykisk. I naturen kan man finde ro og tid til tanker og det er i stor stil det der efterspørges. Ifølge en ny 2008-rapport “Natur og Sundhed” fra forskningscenteret for Skov og Landskab efterspørges stille og rolige oplevelser ved besøg i grønne områder og der ses en tilsyneladende sammenhæng mellem brugen af grønne områder og graden af, hvor stresset befolkningen omkring dette område er. Rapporten konkluderer bl.a. at “resultatet af denne undersøgelse bør betyde, at den fremtidige planlægning betragter grønne områder som værende væsentlige pauser i befolkningens hverdag.”
[quote_box_right]Se også
Turister for milliarder vil have dansk natur![/quote_box_right]

Kilde: Skov og Landskab

Deaktivér venligst din Adblocker
Kære læser!
NaturGuide.dk er et 100% gratis magasin med nu over 1300 gratis artikler til dig. Det kan vi kun levere, hvis vores annoncører må vise annoncer. Til gengæld lover vi, at vi ikke generer dig med blinkende, larmende reklamer.
10 % af vores annonce-provenu donerer vi til naturbevarelse. 
Hjælp os med at hjælpe - og deaktivér din adblocker for NaturGuide.dk.

På forhånd tak.
Close