Spiral-langhornspringhalen, der laver saltomortaler!

Spiral-langhornspringhalens antenner er længere end kroppen. Foto: Sanja CC BY-SA 3,0, wikimedia

Den danske natur er fantastisk med en masse sjove og spændende arter og når det kommer til navngivningen af arterne kommer kreativiteten nogle gange i højsæde.

I de kommende tid sætter vi fokus på nogle af de dyrearter i den danske natur som har sjove, lange eller blot underlige artsnavne. Den gang er det springhale som står for skud.

Læs også om den smukke og hurtige Sekspunktet kvikløber.

Annonce
Spiral-langhornspringhale (Pogonognathellus longicornis).

Som navnet angiver er der her tale om en springhale – faktisk Danmarks største springhale på hele 6 mm. Følehornene er lange som navnet antyder, faktisk er de længere end kroppen. Spiral-langhornsspringhalen har som mange andre springhaler en spring-gaffel under kroppen. Når de udløser spring-gaflen bliver dyret slynget af sted i et spring som er flere gange dets længde. Faktisk slår det en forlæns saltomortale under springet. Springhalen lever i skov- og jordbunden og kan findes det meste af året.

Fakta om Spiral-langhornspringhale:
  • Der findes over 7.500 arter af springhaler på jorden og de er udbredt i det meste af verden.
  • Spiral-langhornspringhalen reproducerer sig ved fuldstændig forvandling.
  • Hunnen samler hannens befrugtede sæd op i et organ kaldet feromon.
  • Æggene lægges derefter i skovbunden.
  • Spiral-langhornspringhalen lever af organisk materiale som eksempelvis alger og svampehyfer.
  • Spiral-langhornsspringhalen er almindelig i Danmark.

MR/

Kilde: vestrehus.dk, fugleognatur.dk, Insekter i Danmark af Morten D.D. m.fl.,

Tema: I de kommende tid sætter vi fokus på nogle af de dyrearter i den danske natur som har sjove, lange eller blot underlige artsnavne.

Annonce