Sølvhejren yngler for første gang i Jylland

great_egret
Sølvhejren er på størrelse med en fiskehejre. Den yngler nu for første gang i Jylland – og kun for anden gang i Danmark. Foto: Mehmet Karatay, CC BY-SA 3.0, Wikimedia.

Sølvhejren yngler i Jylland for første gang.

I 2014 blev sølvhejren for første gang fundet ynglende i Danmark på øen Saltholm ud for København. Og i år er den store, hvide hejre altså nået helt op til Nordvestjylland, hvor den har etableret sig ved fuglereservatet Vejlerne. Det er kun anden gang at sølvhejren yngler herhjemme – og første gang den yngler i Jylland!
Sølvhejren (Egretta alba) er en stor, hvid hejre, der er udbredt i store dele af verden. I de senere år er den blevet mere almindelig i Danmark som træk- og sommergæst. Sølvhejren har bredt sig fra syd op igennem Europa med bl.a. en god bestand i Holland. I 2012 ynglede den eksotiske hejre i Tyskland, England og Sverige.

Ynglefund var ventet.
I Vejlerne har sølvhejren længe været ventet som ynglefugl, da den har været sommergæst i en årrække, men i år skulle det være. Reden er etableret i et bofællesskab med fiskehejrer. Begge arter ruger gerne i kolonier i høje træer.
Fundet blev gjort af ornitologen Henrik Haaning, der er fugleobservatør på Vejlerne.

Vejlernes enorme rørsumpe, kanaler og våde enge er ideel for sølvhejren, hvor den ligesom fiskehejren lever af småfisk, der fanges på lavt vand. Den tager dog også mus, mosegrise, insekter og fugleunger, hvis chancen byder sig.

Mildere klima løfter sølvhejren mod nord.
For godt 100 år siden var sølvhejren på randen af udryddelse i Europa, da den blev efterstræbt på grund af sine dekorative hvide fjer, der bl.a. fik plads i datidens damehatte. I dag er hejren i fremmarch i Nordvesteuropa, hvilket i følge flere kilder skyldes klimaforandringer. Engang overvintrede sølvhejren udelukkende i Afrika, men i dag bliver mange af fuglene i Europa vinteren over og slipper for det lange træk.
/MR
Kilder: dof.dk, dofbasen.dk, nordjyllandsfugle.dk.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE