Snespurve over Danmark

Snespurve kommer vrimlende. De hvidspraglede spurve kan opleves i vintermånederne – ofte ude langs kysten ved stranden.

Fra polarcirklens højfjeld til Danmarks kystnære lavland.
På Grønland ses snespurven (Plectrophenax nivalis) som vi i Danmark ser svalen – en bebuder om forår og forestående sommer. Inden vinteren og mørket lægger sig over Grønland og det nordlige Skandinavien, trækker snespurvene mod syd. De østgrønlandske snespurve trækker især via Nordnorge til de sydrussiske stepper, hvorimod de nordskandinaviske snespurve flyver syd på til bl.a. det mildere Danmark, hvor de hvidspraglede spurve kan opleves vinteren igennem.

Snespurve
Snespurve ses ofte langs kysten. Foto: Simon Pierre Barette/Cephas, CC BY-SA 3.0, Wikipedia.

Hos os ses snespurvene især ved kysterne, hvor de i flokke flyver op og afslører de snehvide vinger med sort spids. Ofte er fuglene ret tillidsfulde – særligt når man træffer den enkeltvis. Måske fordi den ikke kender mennesket for noget farligt, der hvor den yngler i det høje nord i de øde fjelde – ofte helt deroppe, hvor der også er is om sommeren.

Snespurven er kun lidt større end en gråspurv. Det snehvide i navnet kommer særligt til udtryk hos hannen i yngletiden, hvor hannen i sin sommerdragt er snehvid med en kontrastfuld sort ryg og sorte vingespidser. Lige nu og frem til foråret kan vi opleve snespurven hos os, hvor den nyder godt af kystlandets gæstfrihed – med føde i form af plantefrø fra den vilde, danske flora.
/NL

Featured foto: Paul Reeves | Dreamstime.com.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE