Skoven vokser hurtigere

Dansk bøgeskov. Foto: NaturGrafik.dk
Dansk bøgeskov. Foto: NaturGrafik.dk

Global opvarmning for skovene til at vokse hurtigere.

Indenfor de sidste 200 år har vi aldrig haft så meget skov i Danmark som nu.
I begyndelsen af 1800-tallet dækkede skovene kun 2-3 procent af Danmarks nuværende areal. I dag er tallet steget til 14-15 %.

Højere CO2-niveau, mildere klima og længere vækstsæson.
Skovene er dog ikke kun vokset i udbredelse. Noget tyder også på at træerne i skovene vokser hurtigere end tidligere. Det viser tendenser fra vores nærmeste nabolande; Tyskland og Sverige.
Samme resultater har amerikanske forskere fundet frem til. Her viser undersøgelser, at skovene i det østlige USA vokser hurtigere, end de har gjort i de seneste 225 år.

Siden de amerikanske skovøkologer påbegyndte deres undersøgelser i 1987 er CO2-niveauet i atmosfæren steget med ca. 12 %. Samtidig er den gennemsnitlige temperatur steget, hvilket igen har forlænget træernes vækstsæson.

Forskerne mener, at det er en kombination af et højere CO2-niveau, varmere klima og længere vækstsæson, der har forårsaget skovens forøgede biomassetilvækst.
Klimaforandringer ser dermed ud til at øge træernes vækst på deres eksisterende levesteder, hvor de både vokser hurtigere, bliver større og flere.

Nogle træarter serud til at kan få fordel af mindre stigninger i middeltemperaturen som f.eks. lind (foto). Foto: NaturGrafik.dk
Nogle træarter som f.eks. lind (foto) kan antageligt opnå fordele af mindre stigninger i temperaturen. Foto: NaturGrafik.dk

Hvordan påvirker klimaforandringerne de danske skove?
Mange af de danske træarter, f.eks. bøg, eg, ask, ær, avnbøg og lind, befinder sig i Danmark relativt tæt på deres nordlige udbredelsesområde. Disse træarter, der også vokser længere syd på vil umiddelbart godt kunne tåle temperaturstigninger mellem 2 og 4 grader.
Nogle grantræarter som f.eks. rødgran vil dog forventeligt blive påvirket negativt af et mildere klima. Rødgranen vil med sit ret overfladiske rodsystem være mere udsat for tørke og desuden tåler rødgranen dårligt milde vintre. Opsummeret vil fremtidens, danske skove nok se anderledes ud for vores tip-tipoldebørn med generelt færre nåletræer.
/NL

Kilder: trae.dk, Naturstyrelsen, dr.dk, ing.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE