Rovfugle forgiftes stadig i Danmark

I 2012 er både kongeørn, havørn og rød glente dræbt ved udlægning af ulovlig gift.

Rød glente døde af forgiftet fasan!
DTU Veterinærinstituttet har netop offentliggjort at den røde glente, der for nylig blev fundet død i Østjylland også var død som følge af forgiftning. En endnu ukendt gerningsmand har lagt en forgiftet fasan ud i naturen. Fasanen var anbragt som lokkemad, bundet fast til et træ, og fyldt med giften carbofuran. Antageligt har det ikke været den sjældne røde glente, der var målet for giften, men snarere ræve eller duehøge – måske for at beskytte fasanopdræt eller fasanudsætninger til brug for jagt. Glenten er kendt som naturens skraldemand, som kun sjældent tager et levende bytte, men i stedet gerne finder ådsler i naturen.

Undersøgelser fra DTU Veterinærinstituttet bekræfter at den fundne østjyske røde glente også er blevet forgiftet med carbofuran. Giften har været forbudt i hele EU siden 2008.

Det er ikke første gang at glenter findes giftdræbte. Et andet nyere eksempel er fra Slagelse-egnen, hvor skoleelever fandt en forgiftet glente. Naturstyrelsen har meldt sagen til Politiet.

Den røde glente blev udryddet i Danmark i starten af 1900-tallet som følge af beskydning og giftudlægning, men er i de senere år genindvandret som dansk ynglefugl.

Danske ørne forgiftet!
Tidligere i år er også en kongeørn og 2 havørne fundet døde af gift. Kongeørnen blev indleveret til Naturstyrelsen efter den var fundet død i en skov ved Tjele nordvest for Randers. Havørnene blev fundet ved Tranekær på Langeland. Inden for de sidste par år er ikke mindre end 5 danske havørne fundet forgiftet.
/MR

Kilder: DOF, DTU Veterinærinstituttet, Naturstyrelsen.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE