Rovfisk i trækronerne ved Silkeborg

Der er for få store gedder som denne. Det vil Naturstyrelsen lave om på ved at give geddeynglen bedre skjulesteder.
Der er for få store gedder som denne i Silkeborgsøerne ved Svejbæk. Det vil Naturstyrelsen lave om på ved at give geddeynglen bedre skjulesteder.

Gedde-børnehaver i trækronerne.

Et ønske om at sikre at en større del af geddens fiskeyngel bliver til store fisk har fået Naturstyrelsen til på bævermanér at fælde træer i vandkanten. Når træernes kroner vælter ud i vandet er de nemlig fine skjulesteder for fiskeynglen.
Når sultne aborrer går til angreb, skal geddens fiskeyngel ikke længere lede forgæves efter et sted at skjule sig. De skal i stedet kunne søge skjul i de fældede træers labyrinter af grene og kviste og dermed undgå at blive spist. Det skriver Naturstyrelsen.dk.
Naturstyrelsen har netop fældet en håndfuld birke- og elletræer ud i Silkeborgsøerne ved Svejbæk. Den utraditionelle træfældning er led i et forsøg med DTU Aqua og de lokale sportsfiskere.

Nyklækkede fisk kan skjule sig i træernes grene. Foto: Naturstyrelsen.
Nyklækkede fisk kan skjule sig i træernes grene. Foto: Naturstyrelsen.

Flere store rovfisk, færre fredfisk, flere dyreplanktion og færre alger.
Hvis flere gedder overlever, vil det gavne søens økosystem da de store gedder æder nogle af de fisk, der forringer vandkvaliteten.
De såkaldte fredfisk som f.eks. skaller, spiser dyreplankton som igen spiser alger. Rovfiskene reducerer fredfiskene. Derved bliver der flere dyreplankton og færre alger – som igen betyder mere klart vand med mulighed for lys til bunden. Når bundplanterne får lys, kan de producere ilt ved fotosyntese og derved ilte bundvandet.

Flere store gedder kan også reducere fænomenet tusindbrødre, der er en betegnelse for samfund af fisk, især aborrer, hvor store mængder af små individer lever sammen. Fænomenet tusindbrødre ses ofte i søer, hvor der mangler store rovfisk.

“Geddernes yngel savner gode gemmesteder, hvor småfiskene kan være i fred. Resultatet er, at søens økosystem kommer ud af balance, fordi for få gedder vokser sig store. Det håber vi at ændre ved lave en slags gedde-børnehaver i trækronerne”, forklarer projektleder Anne Gro Thomsen fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet.

Når fiskeynglen bliver klækket til april, tæller DTU Aqua fiskene i trækronerne for at se, om træerne har den ønskede effekt.
/JN
Kilde: Naturstyrelsen.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE