Rød glente – en smuk og elegant skraldemand!

Den røde glente er en både smuk og iøjnefaldende rovfugl. Foto: Thomas Kraft CC BY-SA 2,5, Wikimedia

Som en anden drage kan den elegante rovfugl svæve i timevis og imponere med sit smukke ydre. Den røde glente er gået fra udryddet til fremgang i Danmark. Kom tæt på den flotte rovfugl.

Naturens skraldemand.
Danmarks smukkeste skraldemand bliver den røde glente (Milvus milvus) også kaldt og der er noget om snakken. Med sin smalle lange kløfte hale og den rustrøde farve er rovfuglen bestemt både smuk og iøjnefaldende. Dertil kommer de lange, smalle og kontrastrige vinger. Den røde glente er specialist i at finde og fortære ådsler. Det afholder den dog ikke fra, at tage levende bytte. Den flotte rovfugl er en fantastisk flyver og både krybdyr, padder, fugle og smågnavere, ja selv biller står på menukortet. Levende som døde. En undersøgelse har vist, at ikke mindst kragefugle udgør en vigtig del af føden. Og hvis reden ligger tæt på en motorvej påvirkes yngleprocessen positivt på grund af den øgede mængde døde dyr.

Den røde glente var udryddet i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Foto: Francesco Veronesi CC BY-SA 2,0, Wikimedia

Udryddet i 1900-tallet.
Tilbage i starten af 1800-tallet var den røde glente vores mest udbredte rovfugl herhjemme. Det præcise antal dengang kendes ikke, men næsten hver ejendom havde sit eget glentepar. Det var en tid med åbne møddinger og hvor døde dyr lå frit fremme. Men i løbet af et halvt århundrede blev den røde glente (som mange andre rovfugle) udsat for beskydning og forgiftning. Det kombineret, med ændringer i landbrugsdriften, resulterede i, at arten blev udryddet i Danmark omkring 1910.
Tolv år senere, i 1922, blev rovfuglen fredet, men det var først i 1970, at den forsigtigt genindvandrede. I 2015 blev der registreret 135 ynglepar i Danmark. En stigning på 25 % i forhold til året før.
Rød glente er forsat i fremgang i Danmark. Til sammenligning er der i dag omkring 3000 ynglepar i Sverige.

Vidste du;

At glenten hedder kite (drage) på engelsk? Det kommer af dens evne til at svæve eller ”hænge” i luften i timevis når den markerer sit redeterritorium i skoven.

At Tyskland, Frankrig og Spanien huser omkring 80 % af den europæiske bestand af rød glente?

At den røde glente også kan stjæle bytte fra andre rovfugle eller plyndre andre fuglereder?

At glenten tidligere var en rigtig forårsbebuder, da den ankom fra overvintringspladserne allerede i februar?

At hver vinter i januar bliver arten talt i alle Europas lande for at få bedre kendskab til dens adfærd så man bedre kan beskytte rovfuglen?

At rød glente ofte pynter sin rede med papirstykker, græs eller plastic?

Fakta om rød glente:

  • Den røde glente er cirka 25 % større end musvågen.
  • Den har et vingefang på 145–165 cm og er 60–70 cm lang.
  • Hunnen er lidt større end hannen.
  • Den røde glente når ynglealderen som 2 årig og får et kuld æg med 2-3 æg i slut april til start maj.
  • Reden placeres i skov, men fødesøgningen finder ofte sted i åbne landskaber og gerne i nærheden af søer, vandløb eller moser.
  • Rovfuglen yngler i alle landsdele herhjemme, men er mest udbredt i det østlige Jylland.

MR/

Kilde: Fuglene i Danmark af Gyldendal, dof.dk, fugleognatur.dk, danmarksrovfugle.dk. Featued foto: Tony Hisgett, Wikipedia, CC BY 2.0.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE