Rigmand donerer 1 millard til naturbevarelse!

Yellowstone blev verdens første nationalpark i 1872. Foto: The Dye Clan CC BY-SA 3,0, wikimedia

I løbet af det næste årti vil Hansjörg Wyss, stifteren af firmaet Synthes, give 1 milliard dollars til naturbeskyttelse rundt om i verden. Det svarer til over 6,5 milliarder danske kroner.

30 % beskyttelse i år 2030.

I dag er omkring 15 % af landjorden og ca. 7 % af verdenshavene omfattet naturbeskyttelse i en eller anden form. Men iflg. flere forskere, bl.a. biologen Edward O. Wilson, skal mindst halvdelen af planeten beskyttes for at redde flertallet af plante- og dyrearterne fra udryddelse. Hansjörg Wyss mål med at donere de mange penge er, at 30 % af planetens overflade skal være beskyttet inden år 2030. Et ambitiøst mål som han dog mener er realistisk. Wyss ønsker at støtte lokale projekter og ildsjæle.

Nationalparker er at foretrække.

Hvilke projekter og hvilken type af naturbevarelse Hansjörg Wyss ønsker, der skal være i fremtiden, har han også en klar mening om. Han tager udgangspunkt i verdens første nationalpark, Yellowstone i 1872. Han mener nemlig ikke at naturen er bedst bevaret i private hænder, låst bag porte og uden adgang for offentligheden. Vilde naturområder på både landjorden og i havene er bedst bevaret som offentlige nationalparker og marine reservater, der er åbne for alle, der ønsker at opleve og udforske naturen.

Convention on Biological Diversity.

Hansjörg Wyss mener endvidere, at det er vigtigt, at der er opbakning ikke mindst fra verdens regeringer, også økonomisk. Flere steder kæmper lokale allerede for bedre natur, ikke mindst for deres børn og børnebørns skyld.
Om få uger mødes repræsentanter for mere end 190 nationer i Egypten. Her skal der blandt andet diskuteres nye globale mål for både land- og havbeskyttelse med henvisning til Convention on Biological Diversity (Konventionen om biologisk mangfoldighed). Håbet er, at øge indsatsen for at standse tabet af biodiversiteten og beskytte økosystemerne bedre. Herunder et ønske om at beskytte mindst 30 % af verdens marine- og landmiljøer inden 2030.

MR/

Kilde: www.nytimes.com

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE