Riderne er tilbage på Bulbjerg

Den smukke mågeart Riden yngler kun få steder i Danmark. På Jyllands skulder mod nordvest ligger limstensklinten Bulbjerg, der er artens vigtigste ynglested i Danmark.

Riden (Rissa tridactyla) er i højere grad end vores andre måger knyttet til det åbne hav. Den kan klare vindstyrker, som får andre måger til at søge til land. Hvert forår kommer havets fugl tilbage til klinten. Det er yngletid – og det kræver fast grund under fødderne.

Der er ikke meget plads på den lodrette klippeafsats. Her skal hvert par opfostre 2-3 unger.

Ridens ynglebiologi adskiller sig fra andre mågers. F.eks. er territoriekampe i kolonierne sjældne, da fuglene typisk yngler på smalle klippehylder på fuglefjelde, sådan som det også er tilfældet på Bulbjerg. Der lægges typisk 2-3 æg, der er mere spidse i formen end f.eks. hønseæg. Det betyder at æggene ikke så let triller ud over kanten.
Når ungerne kommer til verden er det med en formidabel havudsigt fra børneværelset. Til gengæld er pladsen så trang at maden må serveres direkte fra moderfuglenes næb. De smalle klippehylder levner ikke ungerne meget plads til bevægelse.

De stejle limstensklipper rejser sig brat ud mod havet. Bemærk personen øverst til venstre. I Stenalderhavet var Bulbjerg en ø.

Det er en sanseoplevelse når man for foden af Bulbjerg kan nyde de elegante rider med de sorte vingespidser og gulgrønne næb kommer glidende ind fra havet og høre fuglenes særprægede skrig, der kan minde om barnegråd. Man fornemmer lugten af fuglenes gødning – guanoen – fra fuglefjeldet blandet med lugten af havvand, salt og tang.

Riderne udnytter den trange plads på klippehylden. Her er de i fred for rovdyr.

Riden regnes for verdens mest talrige måge, men ikke i Danmark, hvor den i stor stil overgås af hættemågen, stormmågen og flere andre måger. Riden er i Danmark en såkaldt rødlistet art, der er ”næsten truet”.

Bulbjerg er et populært turistmål. Tilsyneladende generes riderne ikke af turisterne.

Som besøgende ved Bulbjerg kan man gå lige nedenfor den 47 meter høje, stejle limstensklippe. Herfra kan man let se riderne og ungerne, der tilsyneladende ikke lader sig genere af strandtursgæsterne. Der har tidligere også været yngleforsøg af mallemukker – en havfugl, der er nær beslægtet med albatrossen. På dage med pålandsvind er der også gode muligheder for at observere suler, kjover, lunder og andre havfugle.

Et kig mod afgrunden fra toppen af klinten. Her vokser en spændende botanik, men gå ikke for tæt på kanten, da der er risiko for skred.

Bulbjerg tilbyder en fantastisk udsigt og er meget mere end “Jyllands fuglefjeld”. På gode dage kan man se milevidt – og med en kikkert ane Rubjerg Knude i Vendsyssel mod nordøst. Mod nord er der kun 120 km til Norge. Området er også kendt for botanisk interesserede. Særligt om sommeren er Blodrød storkenæb en karakterplante. Her vokser også den endemiske klit-øjentrøst.
/NL

Artiklen har tidligere været bragt på Thorupstrand.dk.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE