Rent hav er big business!

Et strandbillede fra den jyske vestkyst.

Rent havmiljø med klart vand og rigt dyreliv er big business. Prognoser viser, at der er et stort økonomisk potentiale i havet. Særligt når der tales om kystturisme.

Havets ressourcer.
I en ny bog ”Havets ressourcer” er flere års forskning om livet langs de danske kyster nu samlet. Det er professor i marin økologi Bo Riemann som sammen med syv andre forskere der netop har udgivet bogen. Ifølge Bo Riemann er havets miljøkvalitet vigtigt for alle og afhænger af en bæredygtig udvikling. Havmiljøet og livet langs de danske strande handler nemlig om økonomisk vækst. Forskeren giver et eksempel fra en sommerdag ved Øresund. Her kan man se hundredvis af store tankskibe som blander sig med den tværgående trafik mellem Danmark og Sverige. Sandsugere som suger ral op fra havbunden, imens turisterne bader langs stranden eller sejler rundt i deres lystbåde. Hvert år tager 250.000 sejlbåde og motorbåde turens langs kysterne og står for op mod en million overnatninger.

…det er de færreste som vil bade eller fiske i uklart og dødt vand.

Havet er under pres.
Men den jobskabende turisme og industri slider hårdt på miljøet på samme måde som landbrugets udledninger af pesticider og næringsstoffer. Det er ikke kun en udfordring for havmiljøet, men også for væksten for det er de færreste som vil bade eller fiske i uklart og dødt vand. Så hvis havmiljøet bliver dårligt forsvinder turisterne også. Bo Riemann påpeger, at det handler om bæredygtighed samt samarbejde mellem politikere, erhverv, turisme og landbrug.
Ifølge professoren er havet meget sårbar over for påvirkninger. Det gælder både de menneskeskabte samt klimaændringer. Fra 1960’erne og 1970’ernes fiskedød og iltsvind i havet er der sket en del blandt andet med rensningsanlæg. Bo Riemann fortæller også hvor vigtigt det er, at ålegræsset, der er så vigtigt for havmiljøet, langsomt er på vej tilbage. Det ser dog ikke så godt ud for antallet af blåmuslinger som er for nedadgående.

Plan for havmiljøet.
Ifølge Bo Riemann gør havets sårbarhed, at det er vigtigt med en plan. Folketinget vedtog i 2016 at få Søfartsstyrelsen til at lave en havplan, men det tager tid.
En helt anden plan er dog også i støbeskeen, nemlig at skabe den første nationale naturpark på Øresund. Et samarbejde fra både dansk og svensk side er i gang. Ifølge professoren vil en naturpark som bygger på bæredygtighedsprincippet være vejen frem. Det vil give plads til både erhverv og et sundt havmiljø på samme tid.
MR/

Kilde: dr.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE