Rekordmange havørne i Danmark!

Lignende artikler

Den imponerende havørn med et vingefang på op til 250 cm har ynglesucces i Danmark. Foto: Andreas Weith CC BY-SA 4,0, wikimedia

Mere end 1.000 havørneunger er kommet på vingerne i Danmark siden 1996.

Overraskende rekord.

To årtier skal man tilbage før havørnen vendte tilbage til Danmark som ynglefugl efter 100 års fravær. Mere præcist tilbage til 1996, hvor man registrerede det første ynglepar, der forsigtigt vendte tilbage til Danmark. Siden er det gået stærkt med ørnenes fremgang. Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har fulgt havørnene, rederne og ynglesuccesen. Da Projekt Ørn blev etableret i 1992 var ambitionerne store: I 2040 skulle Danmark have 75 havørnepar. Her i 2019 er der registreret hele 85 ynglepar på dansk jord og siden 1996 har DOF nu registreret 1.069 havørneunger, der er fløjet fra rederne. De store ambitioner er blevet indfriet før tid og 2019 vil ikke kun blive husket som året, hvor antal flyvefærdige unger passerede 1.000, men også året med hidtil flest antal udfløjne unger i løbet af én ynglesæson. I 2019 har omkring 80 ynglepar nemlig tilsammen fået 130 unger på vingerne.  

Danmark er perfekt havørne land.

Med en kystlinje på mere end 7.000 kilometer og mange søer og fjorde er Danmark et godt sted for havørnene. Kerneområderne for havørnen er Sydøstdanmark, men stille og roligt indvandrer havørnen mod nord og vest. Nu har også Vadehavet fået et ynglepar og i området omkring Thy og Vejlerne, der også er et kerneområde for havørnen, vurderer leder af Projekt Ørn, Kim Skelmose, at der vil komme flere ynglepar i de kommende år.

Ynglesuccesen er særlig stor i de områder, hvor gamle ørne kender territoriet og mulighederne for føde.

Et havørnepar får typisk to unger og i særlige tilfælde tre flyvefærdige unger pr. ynglesæson.

MR/

Kilde: dof.dk

Featured billede: Havørn. Fotograf: Christoph Müller CC BY 4,0, wikimedia

Seneste artikler