Aage V Jensen Naturfond donerer 64 mio. kr. til forskning i naturforvaltning.

Danske universiteter modtager en donation på 64 mio. kr. til forskning i naturforvaltning.

Aage V. Jensen Naturfond uddeler nu ikke mindre end 64 millioner kroner til forskning i naturforvaltning. Det er fondens hidtil største donation til de danske universiteter, hvor 12 konkrete forskningsprojekter tildeles støtte.

Der er enighed om, at den danske natur er på tilbagegang – senest understreget i en helt ny NOVANA-rapport om de alarmerende tendenser for 11 ud af 17 danske naturtyper og fald i antallet af arter i noget af Danmarks bedst forvaltede natur, Natura 2000-områderne” siger Naturfondens direktør Anders Skov.
Der er behov for ny viden, bedre forvaltningsværktøjer og et mere målrettet fokus, hvis dansk natur og biodiversitet skal gå mod lysere tider. De 12 udvalgte projekter er alle udtryk for en innovativ tilgang til udfordringerne.”

Alle typer natur.
I Aage V. Jensen Naturfond glæder man sig særligt over to forhold. Dels at de fleste projekter sker i samarbejde på tværs af flere universiteter, og dels at der arbejdes med alle danske typer af natur, dvs. overdrev, skove, søer, vandløb og hav.

Aage V. Jensen Naturfonds vision er ”at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”. Naturfonden ejer og passer i dag 28 danske naturarealer på tilsammen ca. 18.000 ha. Fonden varetager derved beskyttelsen af nogle af Danmarks vigtigste naturområder.

Fra politisk side – og derved statslig side, har Danmarks natur og miljø fået mindre bevågenhed i de senere år. EU har således givet den danske stat bundkarakter i naturbeskyttelse. Læs mere.
/MR

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE