Den skal du ikke røre under badeferien i syd!

Der findes flere ubehagelige goplere som badegæster risikerer at møde under badeferien i syd. Her er der brændmanden Pelagia noctiluca. Foto: © Hans Hillewaert.
Der findes flere ubehagelige goplere som badegæster risikerer at møde under badeferien i syd. Her er der brandmanden Pelagia noctiluca. Foto: © Hans Hillewaert.

Hold bl.a. øje med orlogsmanden på badeferien i syd!

En læser, der skal på sommerferie i Italien, spørger om der er farlige brandmænd i Middelhavet som han og familien skal være opmærksomme på?
Og ja, der er desværre nogle arter af brandmænd som man skal være særligt opmærksomme på.

Til stor bekymring for turistindustrien, men også fiskeriet, har der i de senere år været en tendens til flere af de ubehagelige goplere har optrådt i Middelhavet. Den selvlysende, giftige gople ”Pelagia noctiluca”, der udover i Middelhavet bl.a. også findes i Det Røde Hav og Atlanterhavet, blev nok særlig kendt for et par år siden, hvor store stimer af denne art uventet nåede tæt omkring de engelske og skotske kyster – og her dræbte omkring 300.000 laks fra havdambrug.

Stigende havtemperatur.
Middelhavets temperatur er de seneste godt 100 år steget med 0,6 grader. Det har forbedret brandmændenes yngleforhold. Særlige vejrforhold og havstrømme kan også give flere ubehagelige arter langs Middelhavets kyster. Mange steder opretter myndighederne dog badeforbud, hvis der konstateres farlige arter.

Den Portugisiske Orlogsmand.

Den mest frygtede art er den Portugisiske Orlogsmand (Physalia physalis). Portugisisk orlogsmand er en art af blære-gople-familien. Brændetrådene, som lammer selv store fisk og andre byttedyr, er af god grund frygtet af befolkningen langs Middelhavskysterne. Det er derfor ikke uden grund, at myndighederne slår alarm og udsteder badeforbud når goplerne optræder tæt på stranden. De spanske myndigheder har af og til set sig nødsaget til at udstede længerevarende badeforbud bl.a. i Huelva provinsen.

Det ligner nærmest glaskunst, men ikke røre! Det er den Portugisiske Orlogsmand! Foto: Jannarabe, CC BY 3.0, Wikipedia.
Det ligner nærmest glaskunst, men ikke røre! Det er den Portugisiske Orlogsmand! Her fotograferet på Tenerife. Foto: Jannarabe, CC BY 3.0, Wikipedia.

Kan være dødelig!
Nældecellernes gift virker straks ved berøring – lidt som et elektrisk chok – efterfulgt af kraftige smerter. I 2010 blev en kvinde dræbt ved Sardinien som følge af mødet med en Portugisisk Orlogsmand.
Den portugisiske orlogsmand er måske blevet mere udbredt end tidligere, fordi et varmere klima med hyppigere og stærkere vinde og storme i øget omfang kan føre goplen til de populære badesteder i Middelhavet.
Den portugisiske orlogsmand lever normalt i verdenshavenes tropiske og subtropiske områder. Storm og kraftige sydlige vinde kan bringe blæregoplen fra områderne omkring ækvator langt nordpå til de kanariske øer (hvor goplen også kan give problemer), videre op langs Portugals vestkyst og gennem Gibraltarstrædet ind i Middelhavet.

Orlogsmandens karakteristiske sejl hjælper goplen til at drive vidt omkring på havoverfladen. Foto: Biusch, CC BY 30, Wikipedia.
Orlogsmandens karakteristiske sejl hjælper goplen til at drive vidt omkring på havoverfladen. Foto: Biusch, CC BY 3.0, Wikipedia.

Læs også om Danmarks røde og blå brandmænd.
/MR

Kilder: Nature.com, spanienidag.es, express.co.uk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE