Omkring 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land!

Fire ud af fem viber er forsvundet fra Danmark. Foto: Andreas Trepte CC BY-SA 2,5, wikimedia

15 ud af de 22 fuglearter som primært yngler i det danske landbrugsland er gået tilbage i løbet af de sidste 30 til 40 år.

Sanglærken i frit fald.

Det er nye beregninger fra Dansk Ornitologisk Forening som viser, at vi har mistet over 2,9 millioner fugle af de 22 arter som særligt er knyttet til agerlandet. Det skriver bl.a. Jyllands-Posten.
De arter som er særligt ramt er sanglærke, vibe, landsvale, tornirsk og gulspurv. Alene sanglærken har vi mistet 1,6 millioner individer af. Og fire ud af fem viber er forsvundet.
Det er første gang nogensinde i Danmark, at der er regnet på, hvor mange konkrete individer af fugle der er gået tabt. Dog har både Storbritannien og EU tidligere lavet lignende beregninger. Her var resultaterne også nedslående med tab af millioner af fugle.

Ændring af EU’s landbrugspolitik.

Ifølge Niels Andersen som er vibeekspert hos Dansk Ornitologisk Forening og som står bag de nye beregninger, er det et stort problem, at Danmark er så intensivt opdyrket. Faktisk er det et af de mest opdyrkede lande i verden, hvor landbruget forvalter over 60 procent af vores areal. Markerne bliver større og småbiotoperne bliver færre. Når der samtidig sprøjtes og gødskes betyder det et mindre fødegrundlag for fuglene i form af frø eller insekter.
Ifølge DOF’s formand Egon Østergaard er der brug for en markant ændring af EU’s fælles landbrugspolitik som i dag tilgodeser den intensive produktion på bekostning af miljø, sundhed, dyrevelfærd og en rig natur.

Ifølge undersøgelsen er 7 fuglearter dog i fremgang. Det drejer sig om skovspurv, råge, gråkrage, tornsanger og hvid vipstjert.

MR/

Kilder: dof.dk, jp.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE